Burghgraef van Tiel & Partners komt met checklist ter voorkoming brand door zonnepanelen

Het aantal branden dat ontstaat door zonnepanelen neemt zienderogen toe en het ligt in de verwachting dat dit aantal alleen nog maar zal toenemen. Je zou denken dat dat komt omdat er nu eenmaal steeds vaker zonnepanelen op daken geïnstalleerd worden. De echte oorzaak ligt echter voornamelijk bij het foutief aanleggen van zonnepanelen, waardoor er onnodig vaak brand ontstaat. Om brand in zonnepanelen te helpen voorkomen heeft Burghgraef van Tiel & Partners een document opgesteld. ”De basis van een correcte installatie begint namelijk al bij het uitbrengen van een offerte.”

Er zijn volgens Burghgraef van Tiel & Partners  helaas slechts weinig installateurs die in de offerte verwijzen naar de normen waaraan de installatie en de panelen moeten voldoen. “In het document ‘Zonnepanelen’ zijn de normen die van toepassing zijn op het correct aanleggen van zonnepanelen terug te vinden. Het is van het uiterste belang dat deze normen opgenomen worden in de offerte. Hieruit blijkt namelijk dat de installateur in ieder geval de intentie heeft om de zonnepanelen correct aan te leggen”, aldus  Burghgraef van Tiel & Partners  

Brandrisico verlagen

Om het brandrisico te verlagen moeten panelen dus volgens de geldende normen worden aangelegd. “Naast correct aanleggen is goed onderhoud van de installaties ook een belangrijke voorwaarde. Meestal worden panelen door de eigenaar onderhouden, omdat ze dan meer rendement opleveren. Waar de meeste mensen nog niet bij stilstaan, dat is dat het brandrisico vergroot wordt als panelen vies of beschadigd zijn. Extra reden om zonnepanelen goed te onderhouden”, benadrukt Burghgraef van Tiel & Partners.

Klik hier voor het document Zonnepanelen:https://www.risicoinspecties.nl/wp-content/uploads/2019/07/zonnepanelen-samenvatting_versie-mei-2019_1.pdf