Britse opslagloodsen lopen groter risico op brand door hausse in e-commerce, waarschuwt Zurich

Zürich heeft opgeroepen tot een breder gebruik van sprinklers in magazijnen en opslagloodsen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de huidige overheidseisen worden beschreven als ‘ontoereikend’ en mogelijk schadelijk voor de economische voordelen van een toename van e-commerce. De verschuiving naar online winkelen tijdens de pandemie heeft geleid tot een sterke stijging van de vraag naar opslag- en distributieruimte van retailers. Maar het ging dus wel gepaard met een verhoogd brandrisico.

Uit gegevens van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het aantal opslagpanden  dat door brand is verwoest tussen 2019 en 2020 met 42% is gestegen. Bovendien vernielt een op de tien magazijnbranden het gebouw volledig. Ondanks deze statistieken is slechts 6% van de magazijnen uitgerust met sprinklers. De huidige overheidsaanbevelingen verwijzen naar magazijnen van meer dan 20.000 vierkante meter. Dit blijft achter bij andere Europese landen, zoals Nederland en Noorwegen, waar sprinklers verplicht zijn voor locaties van respectievelijk 1.000 vierkante meter en 800 vierkante meter.

Zürich zegt dat de gegevens hebben geleid tot hernieuwde oproepen om sprinklers verplicht te stellen in magazijnen van 2.000 vierkante meter of meer. Ondanks de tientallen miljoenen ponden die Britten elke dag online uitgeven, lijken de huidige sprinklernormen steeds ontoereikend”, zegt Charles Bush,  Zurich’s head of property and energy claims .Magazijnbranden vormen niet alleen een bedreiging voor het leven, maar verwoesten bedrijven, sturen schokgolven door de toeleveringsketens en leiden tot het verlies van banen en productiviteit.”

.

De oproep van Zurich wordt gesteund door Britse brandweercommandanten, wier korpsen jaarlijks gemiddeld 336 oproepen voor magazijnbranden krijgen. Van de 3.400 branden sinds 2010 had bijna de helft (49%) van de getroffen  gebouwen geen brandalarm, terwijl slechts 6% was uitgerust met sprinklers. “Sprinklers zijn een effectief onderdeel van een algehele brandveiligheidsoplossing en kunnen efficiënt worden gebruikt om de brandveiligheid in een reeks nieuwe en bestaande gebouwen te verbeteren”, zegt Jonathan Dyson, de voorzitter  van de National Fire Chiefs Council voor automatische brandblussystemen .”Vanwege de grootte, schaal en het gebruik van magazijnen en de potentiële risico’s die deze vormen voor brandweerlieden, zijn wij van mening dat de huidige repressieaanpak  volledig moet worden herzien.”

Een groter gebruik van sprinklers wordt ook ondersteund door de British Automatic Fire Sprinkler Association, die aanbeveelt sprinklers in alle magazijnen te plaatsen. Die aanpak zou ook de verzekeraars ten goede komen. Hoewel de langetermijntrend een afname van magazijnbranden laat zien, zijn de kosten van claims gestegen. Gegevens uit Zürich laten zien dat de gemiddelde kosten van een incident £ 5,9 miljoen bedragen. De schades zijn ernstiger omdat de omvang en opslagdichtheid van magazijnen is toegenomen, aldus de verzekeraar. De vraag naar leveringen op de volgende dag heeft geleid tot meer gebruik van robots en kleinere en oudere ‘last mile’-magazijnen, die beide een grotere kans op brand met zich meebrengen.