Brandweer Nederland komt met advies voor realiseren van laadvoorzieningen in parkeergarages

“We maken ons zorgen over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. We zien nieuwe risico’s waarbij je van de brandweer mag verwachten dat we nadenken wat dit betekent voor de veiligheid”, stelt Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie Brandweer Nederland.

Zij vervolgt: “Een parkeergarage was altijd een betonnen gebouw waar auto’s op fossiele brandstoffen geparkeerd stonden, nu wordt het ook een oplaadplek en staan er steeds meer andere type auto’s binnen. Wij omarmen de energietransitie en we willen deze ontwikkelingen ook niet afremmen, maar het moet wel op een veilige manier gebeuren.”

Die mening is ook portefeuillehouder Incidentbestrijding Esther Lieben toegedaan. “De brandrisico’s bij elektrische voertuigen zijn anders dan bij traditionele voertuigen op fossiele brandstoffen. Branden wijken af in brandverloop, intensiteit en mogelijkheid voor een veilige bestrijding door de brandweer. Dit betekent dus ook iets voor de voorzieningen die je moet treffen. We vinden het verstandig om, nu wetgeving nog achter loopt, van tevoren na te denken over eventuele risico’s en hoe we die op voorhand al kunnen verkleinen. Dat is ook iets wat onze collega’s van incidentbestrijding van ons mogen verwachten.”

Maatregelen

Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid: “De brandveiligheidsmaatregelen in parkeergarages zijn ontworpen op basis van uitgangspunten die zijn gebaseerd op traditionele voertuigen rijdend op fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de Nederlandse bouwregelgeving, normen en richtlijnen zijn nog altijd gebaseerd op de kenmerken van branden met deze voertuigen. Gezien de ontwikkelingen in het wagenpark en ervaringen met enkele grote branden in parkeergarages de afgelopen jaren, blijken de ontwerpuitgangspunten van parkeergarages steeds vaker achter te lopen op de realiteit.”

Brandweer Nederland heeft dit advies voor eigenaren en exploitanten van parkeergarages opgesteld, zodat zij zich bewust zijn van de risico’s en risicoverminderende maatregelen kunnen treffen.
Lees hier het volledige advies met risicoverminderende maatregelen.

Verbond onderschrijft Parkeergarage-advies brandweer

Het Verbond van Verzekeraars staat achter het advies dat Brandweer Nederland eerder deze week heeft gepubliceerd. De brandweer pleit daarin voor meer duidelijkheid over de laadpunten voor elektrische voertuigen in parkeergarages.

Net als de brandweer maakt ook het Verbond zich zorgen over het toenemend aantal elektrische voertuigen in Nederlandse parkeergarages. “Natuurlijk is het fijn voor de verduurzaming van onze samenleving dat het aantal elektrische voertuigen toeneemt, maar tegelijkertijd leidt het mogelijk ook tot meer brandgevaar in parkeergarages. Wij zijn daarom verheugd dat de brandweer nadenkt over nieuwe risico’s en wat deze betekenen voor de veiligheid”, reageert beleidsadviseur Marieke Beugel van het Verbond.

Nieuwe risico’s

Jolanda Trijselaar, portefeuillehouder Risicobeheersing en veilige energietransitie bij Brandweer Nederland, noemt het op haar beurt “logisch” dat de brandweer zich verdiept in de veiligheid. “Als er nieuwe risico’s optreden, mag je van ons verwachten dat we nadenken wat dat betekent voor de veiligheid.”

Ze benadrukt dat de brandweer zich zorgen maakt over het toenemende aantal elektrische voertuigen in parkeergarages en de oplaadplekken die hiervoor worden aangelegd. Doel van het advies is dan ook dat eigenaren en exploitanten van parkeergarages zich bewust zijn van de risico’s, zodat ze maatregelen kunnen treffen. “De huidige maatregelen zullen vooral zijn gebaseerd op de ‘oude wereld’, met de traditionele voertuigen die rijden op benzine en diesel”, aldus Trijselaar, die erop wijst dat het advies verder reikt dan alleen elektrische voertuigen.

Volledig uitbranden van garage

Zo wijst Brandweer Nederland in het advies onder meer op het risico van een niet-beheersbare brand, die kan leiden tot veel schade en zelfs het volledig uitbranden van de garage. “Als partijen dat risico zoveel mogelijk willen uitsluiten, kunnen ze elektrische voertuigen beter niet laten stallen en/of opladen in de parkeergarage, maar zoeken naar alternatieve plaatsen buiten het gebouw.”


Op de website van Brandweer Nederland is het volledige advies te vinden, maar vanzelfsprekend is dat een exploitant moet zorgen voor voldoende dekking van de brandschadeverzekering. Daarnaast noemt de brandweer ‘snel bereikbare parkeer- en laadplekken voor elektrische voertuigen’ en een ‘snelle uitschakeling van de laadpalen’ belangrijke voorwaarden. En tot slot zijn een ‘snelle detectie en alarmering’, en een ‘deskundige aanleg, beheer/onderhoud van de parkeergarage’ essentieel.