Blog Peter Hartman: AVG boete tennisbond love game?

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) verstrekte twee sponsoren persoonsgegevens zoals naam, geslacht en adres, zodat zij KNLTB-leden konden benaderen met tennis gerelateerde en andere aanbiedingen. Dat is handel in persoonsgegevens en dat mag niet zomaar. Dus daarom legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de tennisbond een boete op van 525.000 euro. Je zou zeggen game, set en match, of toch niet?

In juni en juli 2018 heeft de KNLTB met als oogmerk het genereren van extra inkomsten een bestand met persoonsgegevens van zijn leden verstrekt aan twee sponsoren ten behoeve van directe marketingactiviteiten. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Daar is op zichzelf niks mis mee, maar dan dient het wel volgens de regels van het spel te gebeuren. De AP oordeelt dat de tennisbond met haar handelswijze art. 5 eerste lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft overtreden. 

“Het klopt dat we gegevens van leden hebben gedeeld met sponsoren. Om een meerwaarde voor de leden te creëren. Denk daarbij aan voordeelacties om goedkoper tennisspullen te kunnen kopen”, zegt Robert Jan Schumacher, directeur dienstverlening van de KNLTB ter verdediging. Volgens de regels is dit echter een gebruik van persoonsgegevens met een ander doel en daar is toestemming voor nodig van de individuele leden. En dan volstaat goedkeuring in een Algemene Ledenvergadering niet. Verder levert een commercieel belang geen rechtvaardigingsgrond op om persoonsgegevens te verhandelen.

Je zou nog de vraag kunnen stellen of de boete proportioneel is. De AP heeft daarbij uiteraard ook gekeken naar de financiële positie van de tennisbond. Gebleken is dat zij over een eigen vermogen beschikken van ruim 6 miljoen euro. Dus bepaald armlastig zijn ze niet. Bovendien kun je dit soort boetes verzekeren op een cyberverzekering. De KNLTB is in beroep gegaan tegen de veroordeling van de AP, dus wordt vervolgd.

Law and order

Daarmee is het verhaal nog niet klaar, want de politiek heeft zich inmiddels ook met de zaak bemoeid. Twee kamerleden van de ‘law and order’ partij VVD, hebben kamervragen gesteld aan de betreffende justitie ministers. Een van die vragen luidt: “Bent u zich ervan bewust dat de door AP gehanteerde interpretatie van de AVG sporten in Nederland duurder maakt?” Vermoedelijk zijn de heren zelf fervente tennisspelers en bang voor een flinke contributieverhoging. Zij pleiten zelfs in een andere vraag voor een uitzonderingspositie of aparte richtlijn voor (sport) verenigingen.

Tja het zal wel ouderwets klinken, maar ik dacht altijd dat de wet voor iedereen gelijk is. Ik zie dan ook niet in waarom politici proberen dit grondbeginsel in deze zaak onderuit te halen. Ik zou ook wel een uitzondering willen in de Verkeerswet, zodat ik geen snelheidsboete krijg, omdat mijn afspraken wel heel belangrijk zijn. Deze tennisbond heeft welbewust de wet overtreden om extra inkomsten te genereren. Dat is gewoon fout en moet bestraft worden.

Cyberverzekering

De cyberverzekering kent zoals eerder aangegeven een dekking voor dit soort AVG boetes. Vorig jaar werd een eerste fikse AVG boete opgelegd aan het Haga Ziekenhuis, vanwege ongeautoriseerde inzage in het medische dossier van Barbie. In de situatie van De KNLTB gaat het echter om het overtreden van wetsregels om zo geld in het laadje te krijgen. Wel onder het argument dat het ook in het belang zou zijn van de leden.

Dus hier komt eveneens de vraag op in hoeverre het gerechtvaardigd en ethisch verantwoord is dat een cyberverzekeraar deze boete -indien er een cyberverzekering is- zou moeten vergoeden. Moet dit foute gedrag beloont worden en betaald worden door andere verzekerden die zich wel aan de spelregels houden. Is dat fair play? In ieder geval geen love game, maar eerder een verkeerde service.

Door Peter Hartman, www.riskfitinnovation.nl