Blog: Laat brandveiligheid onderdeel uitmaken van legaliseren e-step

Tom Hessels, adviseur Energie- en transportveiligheid, was in Londen en merkte een verbodsbord op om elektrische steps mee te nemen in het openbaar vervoer in de stad. Reden voor een nadere beschouwing.

Vorige week was ik op vakantie in Londen. Bij het binnenlopen van de metro trof ik een verbodsbord aan om elektrische steps, e-steps [1] in de volksmond, mee te nemen in het openbaar vervoer in de stad. Een snelle zoektocht op het internet levert al snel op dat het verbod op e-steps in het OV wordt gedreven door het risico op brand.

Terug in Nederland las ik datzelfde weekend het krantenbericht dat de RDW de toelating van e-steps op de openbare weg aan het voorbereiden is. Dit baart mij zorgen. Immers, ondanks dat deze voertuigen nu nog niet op de openbare weg mogen in Nederland, zorgen deze e-steps nu al voor branden met grote impact. Recentelijk vloog in een appartementencomplex in Amsterdam nog een e-step in brand. De brandweer moest hierbij vier mensen van het balkon redden. De brand resulteerde erin dat vier appartementen tijdelijk onbewoonbaar zijn. Dit incident staat niet op zichzelf. In Nederland zijn al vaker branden uitgebroken in dit soort voertuigen (1) (2) (3), zo blijkt ook uit ons eigen onderzoek.

Nederland is met branden in e-steps helaas verre van uniek. In het buitenland hebben deze elektrische steps al voor een groot aantal branden gezorgd. In New York maken brandweer en gemeente zich na een grote toename van het aantal branden, waarbij meerdere doden te betreuren zijn, ernstige zorgen om de veiligheid van dit type voertuigen [2]. Ook de brandweer in Londen maakt zich zorgen om het grote aantal branden in e-steps [3]. De stad heeft mede vanwege branden met deze vervoersmiddelen in metro’s en treinen deze voertuigen inmiddels uit het openbaar vervoer verbannen. Deze branden zorgden ervoor dat passagiers door de rook de metro moesten ontvluchten en zorgden voor grote schade aan de metro’s. Ook andere openbaar vervoerregio’s in Engeland sluiten zich aan bij dit verbod. Ook Barcelona heeft e-steps voor minstens zes maanden uit het OV verbannen [4].

Op dit moment bereidt de overheid in Nederland de toelating van e-steps op de openbare weg voor. Recent onderzoek van Arcadis [5] laat zien dat de wetgeving rondom Light Electric Vehicles (waaronder e-steps) zich richt op de verkeersveiligheid van elektrische steps (en vergelijkbare light electric vehicles). Brandveiligheid maakt daar geen deel van uit. De onderzoekers van Arcadis geven aan dat “de regelgeving en normering niet afdoende is om brand te voorkomen en dat er twijfel is over de mate van naleving van regels, voorschriften en aanwijzingen.” (Arcadis 2023, p. 48)

Omdat brandveiligheid nu nog ontbreekt in de Nederlandse regelgeving rondom elektrische steps, en het buitenland en ook Nederland al een zorgwekkend beeld schetsen over de brandveiligheid van deze voertuigen, doe ik de volgende oproep: laat brandveiligheid deel uitmaken van de toelatingseisen voor elektrische steps.

In de Verenigde Staten zijn er inmiddels standaarden en testmethodes voor de (brand)veiligheid van dit soort voertuigen [6]. Dit zijn goede stappen om de product- en brandveiligheid van elektrische steps – en vergelijkbare light electric vehicles – te vergroten. We kunnen deze brandveiligheid immers beter aan de voorkant regelen in wet- en regelgeving, dan achteraf maatregelen te moeten treffen zoals in Londen en Barcelona is gebeurd.


Tom Hessels
Adviseur Energie- en transportveiligheid
Bron NIPV