Bijna één van de drie Britse bedrijven breekt met leverancier bij wie cybersecurity onvoldoende is

 

Bijna een derde (31%) van de Britse bedrijven geeft aan de samenwerking met toeleveranciers te zullen beëindigen wanneer zij door toedoen van hen het slachtoffer worden van een cyberincident. Daarnaast geeft één van de zes (17%) van de directies aan juridische actie te ondernemen richting de veroorzaker, zal 15% een flinke waarschuwing doen uitgaan en grijpt  één van de vijf respondenten het cyberincident aan om met de veroorzakende partij te gaan onderhandelen over een prijskorting. Dat zijn enkele uitkomsten uit een Brits onderzoek dat is uitgevoerd door consultancybedrijf Opinium in opdracht van internetprovider Beaming.

Een meerderheid van de leiding van bedrijven is van mening dat hun toeleveranciers verplicht zijn alles in het werk te stellen dat hun klanten niet onnodig worden blootgesteld aan cyberbeveiligingsrisico’s. Een kwart van de respondenten geeft aan dat zij niet met bedrijven willen werken die geen cyberverzekering hebben afgesloten en 19% wil toeleveranciers vermijden die zich niet verzekerd hebben tegen de financiële gevolgen van cyberschades.

 

Een andere vraag die in het onderzoek aan bedrijfsdirecties is gesteld, was in hoeverre cybercriminaliteit van invloed is op de aanstelling van nieuwe toeleveranciers. Ruim een derde (35%) antwoordt dat zij geen zaken meer zullen doen met suppliers waarvan zij denken dat deze hen wel eens kwetsbaar zouden kunnen maken voor een cyberincident, 29% gaat alleen in zee met toeleveranciers die een cyberverzekering heeft afgesloten en 27% zegt suppliers te mijden  die eerder betrokken is geweest bij een groot datalek.