Bedrijven hadden in 2021 te maken met meer stakingen 

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren. Doordat er minder werknemers betrokken waren, gingen er het afgelopen jaar wel minder arbeidsdagen verloren door stakingen, 59.000 tegen 211.000 in 2020. De meeste arbeidsdagen (48.000) gingen verloren in de industrie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2019 legden werknemers 26 keer het werk neer. In 2020, toen de coronamaatregelen begonnen, nam het aantal stakingen af tot 9. Met 22 stakingen in 2021 is het aantal stakingen weer op het gemiddelde uitgekomen van de afgelopen twintig jaar. Het aantal betrokken werknemers bij de 22 stakingen in 2021 is met 28.000 lager dan in 2020 (105.000). Het aantal verloren arbeidsdagen door stakingen valt met 59.000 ook een stuk lager uit dan in 2020 (211.000).

In 2021 waren de stakingen evenredig verdeeld over het jaar. De meeste stakingen (9) vonden (geheel of gedeeltelijk) plaats in het tweede kwartaal. De meeste stakingen (16) werden beëindigd door een akkoord na onderhandelingen waarbij een vakorganisatie betrokken was.

Meeste stakers in de zorg; werknemers in de horeca minst vaak tevreden met salaris

In de industrie vonden 9 stakingen plaats. Deze stakingen zorgden voor het grootste verlies van arbeidsdagen, namelijk 48.000 van de 59.000. In de zorg  was het aantal bij stakingen betrokken werknemers het hoogst, gemiddeld 18.000.

Zoals in de meeste jaren waren cao- en loongeschillen de voornaamste reden om te staken. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), uitgevoerd door het CBS en TNO, is aan werknemers gevraagd hoeveel belang ze hechten aan een goed salaris en hoe tevreden ze zijn met hun salaris. Hieruit blijkt dat 98% van de werknemers in 2021 een goed salaris (heel) belangrijk vond, terwijl men hierover juist minder vaak tevreden was dan over de meeste andere arbeidsvoorwaarden: 76% was (heel) tevreden met het salaris.

Mannen (78%) waren vaker tevreden met hun salaris dan vrouwen (73%), en naar leeftijd valt vooral op dat 25- tot 35-jarige werknemers met 70% minder vaak tevreden waren met het salaris dan zowel jongere als oudere werknemers.Werknemers in de horeca waren in 2021 met 66% het minst vaak (heel) tevreden over hun salaris, in de zorg en de handel was 70% tevreden. Bij financiële instellingen (89%) en in het openbaar bestuur (84%) waren werknemers vaker (heel) tevreden met hun salaris.