Baanbrekende studie Universiteit van Bristol en Fathom “Jaarlijkse schade door overstromingen kan komende eeuw met een vijfde toenemen

De jaarlijkse schade door overstromingen in het Verenigd Koninkrijk kan de komende eeuw met meer dan een vijfde toenemen als gevolg van de klimaatverandering, tenzij alle internationale beloften om de koolstofuitstoot te verminderen worden nagekomen, zo blijkt uit nieuw onderzoek, onder leiding van de Universiteit van Bristol en Fathom gevolgen van de klimaatverandering zijn verwerkt.

Uit de bevindingen blijkt dat de voorspelde jaarlijkse toename van de directe overstromingsschade als gevolg van de klimaatverandering in het Verenigd Koninkrijk onder de 5% boven de recente historische niveaus kan worden gehouden. Dit is echter alleen mogelijk op voorwaarde dat alle landen de ambitieuze toezeggingen nakomen die zij op de COP26 hebben gedaan en dat landen, waaronder het VK, die verdere Net Zero-verbintenissen zijn aangegaan, deze ook daadwerkelijk op tijd en volledig nakomen.Als de COP26- en Net Zero-verbintenissen niet collectief worden nagekomen, blijkt uit de studie dat de jaarlijkse kosten van overstromingen in het VK in de volgende eeuw met 13% tot 23% kunnen stijgen, afhankelijk van de verschillende niveaus van de extreme klimaatprojecties.

Hoofdauteur Paul Bates, hoogleraar hydrologie aan de universiteit van Bristol en voorzitter van Fathom, verklaarde: “Voor het eerst heeft dit overstromingsmodel de overstromingskosten in het Verenigd Koninkrijk in kaart gebracht. Dit overstromingsmodel geeft ons voor het eerst een nauwkeuriger en gedetailleerder beeld van het effect van klimaatverandering op het overstromingsrisico in de toekomst in het hele Verenigd Koninkrijk. De resultaten zijn een tijdige waarschuwing aan de politieke leiders en het bedrijfsleven van het land dat wereldwijde toezeggingen om de koolstofuitstoot aanzienlijk te verminderen zeer serieus moeten worden genomen en uiteindelijk effect moeten sorteren om de toegenomen verliezen als gevolg van overstromingen te beperken.”

De verfijnde gegevens hebben ook de plaatsen in het VK aan het licht gebracht waar de risico’s het snelst zullen toenemen, zelfs in het beste scenario waarbij de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,8°C. Daartoe behoren Zuidoost-Engeland, Zuid-Wales, Noordwest-Engeland en Centraal-Schotland, met name dichtbevolkte steden als Londen, Cardiff, Manchester, Glasgow en Edinburgh, waar een toename van de schade met meer dan 25% mogelijk is. Het nieuwe model geeft daarentegen aan dat het overstromingsgevaar in Noordoost- en Midden-Engeland en in Oost- en Noord-Schotland nauwelijks verandert ten opzichte van de huidige situatie.

“Hoewel de meest optimistische klimaatscenario’s op nationaal niveau slechts een bescheiden toename van de overstromingsschade te zien geven, tonen deze nieuwe gegevens aan dat hierachter grote verschillen over het hele land schuilgaan, waarbij op sommige plaatsen grote veranderingen optreden en op andere weinig. Dit is een gevolg van veranderende patronen van toekomstige regenval, rivierstromen en zeespiegelstijging, en dit leidt tot de regionale verschillen die wij voorspellen,” aldus professor Bates.

“Het beste wat wij dus kunnen doen om ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering is het overstromingsriskmanagement versterken in gebieden die nu al een groot risico lopen, en dat zal ook onmiddellijke economische en sociale voordelen opleveren. De gemodelleerde ramingen van het historische overstromingsrisico, die gebaseerd zijn op feitelijke waarnemingen van rivierdebieten, regenval en vloedgolven en op voorspellingen van klimaatmodellen, komen goed overeen met gegevens over overstromingsschades van de Association of British Insurers en werpen een nieuw licht op de financiële tol van overstromingen. Eerdere studies van andere onderzoeksgroepen hebben reeds aangetoond dat de historische economische verliezen in het VK als gevolg van overstromingen driemaal lager waren dan de ramingen van de regering, maar dit is de eerste keer dat de waargenomen schades zijn gerepliceerd en bevestigd door een computermodel.”

 

.

 

Het team van onderzoekers is van plan analyses te maken voor andere landen in de wereld, zodat we beter begrijpen hoe klimaatverandering het overstromingsrisico wereldwijd kan beïnvloeden.

Co-auteur Dr. Oliver Wing, Chief Research Officer bij Fathom en Honorary Research Fellow aan de Universiteit van Bristol, zegt: “Deze studie, die gebruik maakt van nieuwe gegevens en de allernieuwste modelleringstechnieken, valideert de UK Flood Map van Fathom en geeft een nieuw inzicht in het effect van klimaatverandering op overstromingen in de toekomst. “De modellen tonen duidelijk aan dat overstromingsrisico’s een grotere internationale prioriteit moeten krijgen en dat het huidige beleid niet ver genoeg gaat. Hoewel het grootste deel van het toekomstige overstromingsrisico van het land nu al bestaat, is het in het belang van het VK om het voortouw te nemen bij de wereldwijde inspanningen om de koolstofemissies te verminderen, zowel door het goede voorbeeld te geven als door deel te nemen aan wereldwijde diplomatieke initiatieven.”