ASR wil klanten met MSV-polis sneller bewegen tot asbestsanering

0

Naast een hogere premie stelt ASR voor voortzetting van de MSV extra eisen. Uiterlijk één jaar na de volgende vervaldatum, per 2019 of 2020, moet een asbestinventarisatie zijn uitgevoerd en een door de klant ondertekend saneringsplan zijn ingediend. Dat asbestsaneringsplan heeft een looptijd van drie jaar. De asbestdekking van de MSV loopt na die tijd af, per 2022 of 2023 dus. Dat is één à twee jaar eerder dan dat de overheid verplicht. In 2024 zijn asbestdaken verboden. Zodra klanten hun asbest hebben gesaneerd, vervalt de premietoeslag. Nieuwe klanten vraagt ASR direct om een asbestsaneringsplan.

ASR-klanten met een milieuschadeverzekering (MSV) en een asbestdak moeten uiterlijk in 2020 een saneringsplan hebben opgesteld. Doen ze dat niet, dan is schade door asbest niet langer verzekerd. Binnen drie jaar daarna moet alle asbest van de verzekerde objecten verwijderd zijn, eerder dan de wet voorschrijft. De premie van de verzekering gaat bovendien een aantal keer over de kop, meldt AM, volgens wie adviseurs zijn geïnformeerd over een nieuwe risicobeoordeling voor klanten met een MSV. Het gaat vooral om agrarische klanten. In veel boerenbedrijven is asbest aanwezig in dak- en gevelbeplating. De verzekeraar schrijft dat hij wordt geconfronteerd met een stijging van de schadelast. Verwacht wordt dat die stijging in de toekomst doorzet. “Daarnaast worden er extra kosten gemaakt bij de behandeling van schades met asbest.”

bron AM

Laat een reactie achter