ASPO wil meer naar buiten treden en de contacten met de brandweer aanhalen

 

Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO), de Nederlandse branchevereniging van risk engineers in de verzekeringsmarkt die volgend jaar zijn zilveren jubileum viert, is van mening dat de beroepsgroep te weinig naar buiten treedt en meer moet publiceren. Ook zoekt zij toenadering tot de overheid . “Wij kijken als beroepsgroep vooral naar schadeoorzaken en de gevolgen ervan (voor bedrijven); de overheid naar de veiligheid van personen”, vertellen voorzitter Hak van der Sijp en bestuurslid Arjan Hendriksen in een interview in het digitale magazine van Risk & Business

Doel van ASPO is het  bevorderen, ontwikkelen en uitdragen van kennis en ervaring op het gebied van risicobeoordeling en schadepreventie in het kader van schadeverzekeringen en breder maatschappelijk kade”. Op de vraag waarom ASPO destijds werd opgericht, antwoordt Van der Sijp: “Er was binnen de beroepsgroep een wens aan onderling overleg en daarmee aan een eigen branchevereniging. In feite had elke beroepsgroep werkzaam binnen de verzekeringsbranche – verzekeraars, makelaars, schade-experts-  een brancheorganisatie en daarmee ook een aanspreekpunt binnen de markt, behalve de risk engineers. Dat werd als een gemis ervaren.”

Hendriksen vult aan. “Omdat risk engineers veelal zelfstandig werkzaam zijn en bovendien binnen hun bedrijf maar  in beperkte mate directe collega’s hadden, was er een grote behoefte aan een mogelijkheid om collega’s te treffen om kennis en ervaringen uit te wisselen.  Om hun kennis up-to-date te houden is besloten om geregeld – drie keer per jaar: januari, mei en september – een kennisbijeenkomst te organiseren met gastsprekers rondom een bepaald actueel thema, zoals bijvoorbeeld sprinklersystemen, elektra gerelateerde onderwerpen, security, aansprakelijkheid, bouwbesluit, cyber risico’s, etc.

Dat er bij de in ons land werkzame risk engineers daadwerkelijk behoefte is aan een beroepsvereniging als ASPO, blijkt wel uit het feit dat de vereniging inmiddels 212 leden telt en daarmee een groot deel van deze beroepsgroep vertegenwoordigt.  Dit zijn doorgaans professionals met (veelal) een technische achtergrond, die werkzaam zijn bij verzekeraars en verzekeringsmakelaars, op het gebied van risicobeoordeling en risicoverbetering in de (groot)zakelijke markt.

Aandachtspunten bestuur

Wat zijn binnen het bestuur de voornaamste aandachtspunten? Hendriksen noemt onder meer het vaststellen van de thema’s van de drie jaarlijkse kennisbijeenkomsten en de invulling van het programma en sprekers. “Daar gaat veel tijd en aandacht inzitten. Net als in de overige activiteiten ter bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaringen. Daarnaast bespreken we de marktontwikkelingen. Zoals het gebruik van geïsoleerde gevelpanelen –  na de grote brand in de Londense Grenfell Tower) – waaraan het TV-programma Zembla eind mei een boeiende uitzending heeft gewijd. Ook de brandveiligheid van recycling- en voedselbedrijven alsmede de opkomende risico’s, zoals Chroom 6, 3D Printing en Cyber, hebben onze aandacht”, aldus Hendriksen, volgens wie het vak van risk enigeer in de loop der jaren is verbreed in de richting van de bedrijfsprocessen.

Van der Sijp wijst daarnaast op het behartigen van de belangen van de risk engineers  in de meest brede zin van het woord. “ We hebben zitting in diverse (externe) werkgroepen die zich bezighouden met risico- en schadebeperking en werken nu ruim een jaar nauw samen met het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast heeft het vergroten van de bekendheid van ASPO en haar leden onze aandacht. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat op dat moment nog de nodige winst is te behalen. Onze beroepsgroep timmert van nature publicitair niet veel aan de weg en laat zich naar buiten toe te weinig zien en horen.”

Wensen

Op de vraag of zij nog wensen hebben met betrekking tot ASPO komen Hendriksen en Van der Sijp met twee zaken. Ten eerste het reeds hierboven aangehaalde meer de publiciteit opzoeken. Daarnaast noemen zij de samenwerking met de brandweer die naar hun mening best wat verbetering behoeft. “ Wij zijn van mening dat we elkaar prima aanvullen. Wij werken als risk engineers vooral vanuit risicodenken en kijken beroepsmatig vooral naar schadeoorzaken en de mogelijke gevolgen; de overheid/brandweer doet vooral aan normdenken en kijken naar de implementatie van de wetgeving. Wij denken dan ook veel van elkaar te kunnen leren.”

Foto Arjan Hendriksen