ASPO Jaarprijs 2018 wordt op 31 mei a.s. toegekend aan de Risico Analyse Monitor van Adriaan Verstoep (Veiligheidsregio Noord & Oost Gelderland)

0

De ASPO Jaarprijs 2018 is toegekend aan de Risico Analyse Monitor van Adriaan Verstoep van de Veiligheidsregio Noord & Oost Gelderland. De ASPO Jaarprijs zal worden uitgereikt op donderdag 31 mei a.s.  tijdens de themamiddag van het ASPO in Hilversum met als titel ‘Risico’s toekomstig energienetwerk’. De bijeenkomst begint om circa 13.30 uur begint in Hotel Lapershoek in Hilversum (ontvangst vanaf 13.00 uur) en omstreeks 17.00 uur wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Met de toekenning van deze prijs aan de Risico Analyse Monitor van Adriaan Verstoep, steunen de Nederlandse Risk Engineers, verenigd in het ASPO, de risicogerichte aanpak bij de brandweer. “Met de Risico Analyse Monitor kan de brandweer interactief (met de klant/ gebruiker) de brandveiligheid van een locatie in beeld brengen. Het sterke punt daarbij is, dat verder wordt gekeken dan alleen de wet- en regelgeving.”

De grote meerwaarde van de methodiek is volgens ASPO dat ook de repressieve mogelijkheden en onmogelijkheden worden benoemd. “Er wordt dus vanuit brandpreventie een directe verbinding gemaakt met preparatie (voorbereiding) en repressie (daadwerkelijke brand/incident bestrijding). De methodiek is dus een belangrijke stap voorwaarts van een theoretische, regelgerichte aanpak naar praktijkgerichte, risicogerichte aanpak. Met deze methodiek worden de positieve en negatieve kanten van de brandveiligheid van een locatie duidelijk in beeld gebracht. Een en ander resulteert in calamiteiten scenario’s, zoals die zich in praktijk op de betreffende locatie kunnen ontwikkelen. Ook wordt benoemd waar verbeteringen mogelijk en/of noodzakelijk zijn. Dit kunnen verbeteringen zijn aan de ‘locatie’-kant, maar ook aan de brandweerkant.”

Het Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO) is de Nederlandse branchevereniging van risk engineers in de verzekeringsmarkt. Dit zijn mensen met (veelal) een technische achtergrond, die werkzaam zijn bij verzekeraars en verzekeringsmakelaars, op het gebied van risicobeoordeling en risicoverbetering in de (groot)zakelijke markt. Daarbij gaat het om risico’s op het gebied van brand/ materiële schade, inbraak, bedrijfsstilstand, aansprakelijkheid, CAR (Construction Allrisk), machinebreuk en cyber. De vereniging is opgericht in 1994 en heeft zo’n 240 leden.

Laat een reactie achter