Asbestsanering met één jaar uitgesteld

De datum voor het verbod op asbestdaken wordt met 12 maanden uitgesteld: van 1 januari 2024 naar 31 december 2024. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gezegd tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wettelijke vastlegging van het asbestverbod.

Daartoe is mede besloten  op verzoek van enkele Tweede Kamer-leden. Zowel Maurits van Matels (CDA) en Eric Ziengs zijn van mening dat 1 januari 2024 niet haalbaar is en stelden uitstel met een jaar voor. Het SGP-kamerlid Chris Stoffer stelde zelfs voor de invoerdatum met twee jaar te verlengen. Hij denkt dat ons land in 2024 niet asbestvrij kan zijn omdat er simpelweg te weinig asbestsaneringsbedrijven zijn. Bovendien zegt een explosie te vrezen van illegale, onveilige saneringen en van asbestdumpingen in de natuur.

Van Veldhoven reageerde begrijpend. “Gezien de grootte van de opgave is het niet onredelijk om de deadline uit te stellen. We moeten niet onnodig de spanning laten oplopen aan het einde, maar is het verstandig om het gehele jaar voor 2024 te benutten”, aldus de bewindsvrouw die één jaar uitstel echter reëler vindt dan twee jaar. “Er moet wel druk op de asbestsanering blijven.”
Volgens Van Veldhoven werken de decentrale overheden aan financiële stimulansen. Daarnaast zou er een systeem komen waarbij er tegen een lage rente een lening kan worden afgesloten, om zodoende de asbestsanering te financieren. De landelijke subsidiepot voor asbestsanering is volgend jaar leeg. LTO Nederland wil dat de aanjaagsubsidie tot 2021 beschikbaar blijft. Echter, de staatssecretaris wil geen extra geld beschikbaar stellen om langer te kunnen subsidiëren. Volgens haar ging het om een aanjaagsubsidie om de sanering zo snel mogelijk op gang te brengen, niet om permanente overheidssteun.

 Het uitstel stuit op kritiek van de oppositiepartijen SP, GroenLinks en de PvdA uitten verontwaardiging over de toezegging van Van Veldhoven, onder meer vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Ook wordt er vanuit de oppositie gepleit voor subsidie voor het verwijderen van asbest.