Aon Risk Map: Pandemie zal politieke risico’s sterk doen stijgen”

Er zal waarschijnlijk een ‘vloedgolf’  van politieke risico’s aankomen tegen volgend jaar als de wereld Covid-19 te boven begint te komen, waarschuwt Aon’s 2021 Risk Maps. Door de pandemie is het risico van terrorisme en politiek geweld het afgelopen jaar gedaald, maar de politieke onrust zal tegen 2022 toenemen naarmate de gevolgen van Covid-19 zich doen gevoelen, zo blijkt uit het onderzoek.

Henry Wilkinson, chief intelligence officer bij Dragonfly dat meegewerkt heeft aan de Risk Map, zegt: “De pandemie is een langetermijnrisico dat een kunstmatig kortetermijnbeeld van de wereldwijde risico’s heeft gecreëerd, met name van de risico’s van politiek geweld. De buitengewone maatregelen om de pandemie in te dammen zijn repressief geweest, maar hebben de situatie politiek verergerd. Tegen 2022 zal het risico waarschijnlijk toenemen naarmate de massale vaccinaties en de versoepeling van de beperkingen samenvallen met de geaccumuleerde economische en politieke gevolgen van de pandemie”.

Volgens het rapport 2021 Risk Maps van Aon heeft de Covid-19 pandemie de risico’s op terrorisme en politiek geweld in de afgelopen 12 maanden zowel onderdrukt als verergerd. Lockdowns en reisbeperkingen hebben een inperkend effect gehad op de meeste vormen van terrorisme en protest in 2020, aldus Aon. Het percentage landen dat blootgesteld wordt aan terrorisme en sabotage daalde tot 45% – waarbij de toename van incidenten vooral gepaard ging met een versoepeling van de beperkingen. Als gevolg daarvan daalden de totale terroristische aanslagen wereldwijd, zo blijkt uit Aon’s Risk map.

Maar de makelaar waarschuwt dat de omvang van het overheidsingrijpen, de economische ongelijkheid en de publieke onrust over de reactie van de overheid op de Covid-19 pandemie een invloedrijke rol zullen spelen in de toenemende wereldwijde onrust in de toekomst. Volgens de kaart staat 60% van de landen in de wereld daardoor bloot aan een of andere vorm van burgerlijke onrust in 2021.

Aon zegt ook dat extremisten en activisten van over het hele spectrum hun verhalen aan het ontwikkelen zijn. “De pandemie is een kans geweest om steun op te bouwen en gevestigde ordes en vormen van bestuur uit te dagen door middel van protesten en geweld. In de VS bijvoorbeeld is het risico op burgerlijke onrust en oproer sterk toegenomen”, aldus het rapport.

In de risk map wordt opgemerkt dat het geweld van jihadisten in 2020 met 20% is toegenomen. Het merendeel van deze activiteit vond plaats in conflictgebieden, zoals Irak, Syrië, Afghanistan en Mali, die afhankelijk zijn van externe militaire en politieke toezeggingen om voor stabilisatie te zorgen. De impact van Covid-19 op deze fragiele staten was ook een factor, aldus Aon.

Haar 2021 Risk Maps – die politiek risico, terrorisme en politiek geweld wereldwijd onderzoeken – laten ook zien dat de politieke risico’s in 2020 en tot nu toe in 2021 zijn gestegen. Zeven landen – waaronder de Dominicaanse Republiek, Ghana, Kirgizië, Noord-Macedonië en Montenegro – hebben een verslechtering van hun politieke risicoscore ervaren, waarbij geen enkel land een verbetering registreerde. 

Volgens Aon volgt dit op een “aanzienlijke stijging” van de inflatie in de opkomende markten (EM) dit jaar en een tegenslag voor groene herstelinitiatieven na Covid-19. Bovendien doet het risico dat opkomende landen qua inkomen per hoofd van de bevolking afwijken van de ontwikkelde markten als gevolg van een achterblijvende en ontoereikende vaccinatie-implementatie het politieke risico in deze landen toenemen.

De Risk Map waarschuwt ook dat het risico van verstoring van de toeleveringsketen, verergerd door klimaatverandering en extreem weer, een groeiend probleem is voor de grensmarkten waar Covid-19 heeft geleid tot “veel grotere” begrotingsonevenwichtigheden, hogere inflatie en grotere schuldenlasten. “Als gevolg daarvan lopen deze landen een groter risico om achterop te raken bij de inspanningen om de klimaatverandering te beperken. Stijgende grondstoffenprijzen en inflatie kunnen echter helpen bij het verminderen van de schuldenlast van opkomende markten die zich richten op grondstoffen”, aldus Aon.

Vlad Bobko, head of crisis management London Global Broking Centre, Aon, zegt: “De Covid-19 pandemie heeft een reeds gefragmenteerd landschap van geopolitieke risico’s verder gecompliceerd gemaakt, waar bedrijven die wereldwijd actief zijn doorheen moeten navigeren. Van toenemende gevallen van burgerlijke onrust tot economische ontwrichting en het langetermijnpotentieel voor inflatie in een steeds meer verbonden en volatiele wereld, weloverwogen besluitvorming is nog nooit zo belangrijk geweest.”

Volgens de hoofdeconoom van Continuum Economics, die ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de risicokaarten, heeft Covid-19 de wereldeconomie in de loop van 2020-2021 “op haar grondvesten doen schudden”. Hoewel de wereldhandel zich sneller dan verwacht heeft hersteld van de eerste uitbraak van Covid-19, hebben de verstoringen van de toeleveringsketen nieuwe vormen aangenomen en is hun impact systemischer geworden, aldus Francesca Beausang.

Ondertussen heeft Covid-19 geleid tot een versnelling van de toezeggingen voor een groen herstel, maar de financiering van een eerlijke overgang naar een koolstofarme economie voor opkomende markten blijft de grootste uitdaging voor de uitvoering ervan. Tot slot heeft Covid-19 een herbezinning geforceerd op het concept van gezondheid als mondiaal collectief goed, met een octrooiaftrek voor Covid-19-vaccins die de grondslagen van innovatie in farmaceutisch onderzoek heeft veranderd,” vervolgde zij