Aon: Nerlandse werkgevers voorlopers op het gebied van duurzame inzetbaarheid


Nederlandse werkgevers zetten zich internationaal bezien het meest in voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Als enigen van alle werkgevers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) scharen zij deze kwestie bij hun drie grootste uitdagingen ten aanzien van hun gezondheidsbeleid. Het aantrekken en behouden van talent wordt nog steeds gezien als grootste personele risico, niet alleen in Nederland maar ook internationaal.Dat blijkt uit onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon onder meer dan 900 HR- en risicomanagers uit 22 landen en 25 bedrijfstakken in de EMEA-regio. Samen vertegenwoordigen de respondenten 2,7 miljoen medewerkers.


Over het verband tussen de gezondheid van medewerkers en presteren op het werk is internationaal nauwelijks nog discussie. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse werkgevers erkent dat verband (93%) en vindt bovendien dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid van het personeel (95%). Hóe de gezondheid van medewerkers de organisatie beïnvloedt, heeft bijna driekwart (74%) vooralsnog niet goed in beeld.Steeds meer werkgevers ondernemen ook actie om hun personeel gezond en inzetbaar te houden. Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers (49%) heeft inmiddels een gezondheidsstrategie – een flinke stijging ten opzichte van 2016, toen dat nog maar 36% was. In de gehele EMEA-regio heeft vier op de tien nu een strategie. Van de Nederlandse werkgevers zegt bijna een derde (32%) van plan te zijn om de komende twee jaar een gezondheidsstrategie te ontwikkelen.