Allianz Risk Barometer 2021 zet 10 grootste bedrijfsrisico’s in Nederland op rij: Bedrijfsschade vaster op nummer 1, pandemie-uitbraak nieuw binnen op tweede plaats, cyber daalt naar plek 3


Bedrijfsschade, inclusief onderbreking van de supply chain, voert ook dit jaar de lijst aan met grootste bedrijfsrisico’s in ons land. Door 58% van de respondenten in Allianz Risk Barometer 2021 werd dit risico genoemd tegen  48% in 2020. Niet verrassend kwam de pandemie-uitbraak (bijv. gezondheids- en personeelskwesties, beperkingen verkeer ) nieuw binnen in de Top-10 op de tweede plaats met 48%. Cyberincidenten (bijv. cybercrime, IT falen, datalek, boetss) daalden naar de derde plaats  met 35% (was 39%).  

De Top 10 ziet er verder als volgt uit:

4. Klimaatverandering/toenemende volatititeit van het weer: 17% (17%, 7e);

5. Macro-economische ontwikkelingen (De bezuinigingsprogramma’s, stijging van grondstoffenprijzen, deflatie, inflatie): 17% (17%, 7e);

6. Macro-economische ontwikkelingen (bijv. volatiteit, verhoogde concurrentie/nieuwkomers, fusies en overnames, marktstagnatie, marktfluctuatie): 17% (30%, 4e);

7. Natuurrampen (bijv. storm, overstroming, aardbeving): 17% (35%, 3e);

8. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving (bijv. aanpassingen bij overheid, economische sancties, protectionisme, Brexit, desintegratie van Eurzone): 13% (26%, 5e);

9. Brand, explosie: 13% (13%, 9e);

10. Schade aan reputatie of merkwaarde: 13% (22%, 6e);

De wereldwijde Top-10 wijkt op onderdelen af van die in ons land:

 1. Bedrijfsschade: 41% (37%, 2e);
  1. Pandemie-uitbraak: 40% (3%, 17e);
  1. Cyberincidenten” 40% (39%, 1e);
  1. Marktontwikkelingen: 19% (21%, 5e)
  1. Aanpassingen in voorschriften en wetgeving: 19% (27%, 3e)
  1. Natuurrampen: 17% (21%, 4e)
  1. Band, explosie: 16% (20%,6e)
  1. Macro-economische ontwikkelingen: 13% (11%, 10e)
  1. Klimaatverandering/toenemende volatiteit weer: 13% (17%, 7e)
  1. Politieke risico’s en geweld: 11% (9%, 11e)

De jaarlijkse enquête over wereldwijde bedrijfsrisico’s van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) omvat de standpunten van 2.769 experts in 92 landen en gebieden, waaronder CEO’s, risicomanagers, makelaars en verzekeringsexperts.