Allianz rapport over kunstmatige intelligentie wijst zowel op voordelen als risico’s van opkomst robots.

 

“Toepassingen gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) zullen de kwetsbaarheid van bedrijven vergroten. Dit kan leiden tot grootschalige risico’s en bijkomende schades. Daarnaast wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van aansprakelijkheid wanneer de verantwoordelijkheid verschuift van de mens naar machines en fabrikanten. Er is een nieuw raamwerk nodig om de toename van door AI veroorzaakte schades te beheersen”. Deze statements zijn terug te vinden in het nieuwe rapport van verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) The Rise of Artificial Intelligence: Future Outlook and Emerging Risk” .

In het rapport worden zowel de voordelen als de nieuwe risico’s rond de toenemende implementatie van  kunstmatige intelligentie in de maatschappij en de industrie (ook in de verzekeringssector) belicht. Artificiële intelligentie is in essentie software die in staat is om te denken en te leren als een mens en daardoor in staat is zichzelf te ontwikkelen. Volgens de opstellers van het rapport kan risicomanagement helpen om de voordelen van AI te maximaliseren. Zij noemen vijf cruciale gebieden voor het identificeren van bedreigingen: toegankelijkheid van software, veiligheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en ethiek. Daarnaast stellen zij dat de ‘verzekeringsbranche een ‘early adopter’ van AI-toepassingen is om repetitieve processen te automatiseren, risicoanalyses te stimuleren en de interactie met de klanten te verbeteren’.

Voorproefje toekomst

Chatbots, autonome voertuigen en onderling verbonden machines in digitale fabrieken geven volgens het rapport een voorproefje van hoe de toekomst eruit zal zien: “De uitgebreide implementatie van Artificial Intelligence toepassingen biedt veel voordelen voor bedrijven, zoals een verhoogde efficiëntie, minder repetitieve taken en betere klantervaringen. Echter in verkeerde handen kunnen de potentiële dreigingen de voordelen gemakkelijk tenietdoen. De kwetsbaarheid voor cyberaanvallen of technisch falen zal toenemen evenals het potentieel voor grootschalige storingen en aanzienlijke financiële schade naarmate AI steeds verder in de maatschappij en de industrie wordt geïntegreerd. Het bedrijfsleven wordt tevens geconfronteerd met nieuwe aansprakelijkheidsscenario’s wanneer de verantwoordelijkheid meer en meer bij machines en de fabrikanten komt te liggen in plaats van bij de mens.”

 

Arthur van Essen, Country Manager AGCS Nederland, uit. “Er is op het gebied van AI een enorm potentieel om de waardeketen in de verzekeringsindustrie te verbeteren. In eerste instantie zal het helpen om verzekeringsprocessen te automatiseren wat de industrie in staat stelt een betere dienstverlening naar de klant te realiseren. Polissen kunnen eerder worden afgegeven en schades sneller en goedkoper worden afgehandeld.: Hij vervolgt: “Op basis van explosief toegenomen data analytics zal AI-verzekeraars en hun klanten beter inzicht geven in hun risico’s waardoor deze effectiever kunnen worden gemitigeerd. Daartegenover staat dat kunnen nieuwe verzekeringsoplossingen kunnen worden gecreëerd. ”

Het volledige rapport is hier te downloaden: https://www.agcs.allianz.com/assets/Insights/Artificial%20Intelligence/Artificial_Intelligence_Outlook_and_Risks.pdf