Allianz Global Corporate & Specialty over Coronavirus: Sluiting van bedrijven op korte termijn kan bepaalde risico’s met zich meebrengen

Veel bedrijven moeten vanwege de Covid-19 pandemie hun bedrijf op korte termijn tijdelijk sluiten. Volgens de risk consultants van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) brengt oneigenlijk handelen of nalatigheid bij het buiten gebruik stellen van gebouwen en productiefaciliteiten wel wat risico’s met zich mee.

In een nieuwe publicatie, Coronavirus: Advice For Businesses Forced To Temporarily Close Their Premises (https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/coronavirus-safety-measures-shutdown.html) bieden AGCS-experts een overzicht van algemene beveiligings- en preventiemaatregelen om materiële schade te helpen voorkomen zoals regelmatige controles van brandbeveiligingssystemen en veilige opslag van brandbare materialen en vloeistoffen als deze gebouwen tijdelijk moeten worden gesloten. AGCS geeft ook steeds meer beveiligingsadvies aan haar klanten via technologieën voor bewaking op afstand.  Deze technologie visualiseert gebouwen en beveiligingsfuncties digitaal door middel van foto- en video-opnames zonder dat er veel mensen ter plaatse moeten zijn. 

“We zien nu al een aantal schades die optreden tijdens vakanties of in het weekend wanneer er weinig of geen werknemers aanwezig zijn,” zegt Nicolas Lochet, Technical Manager Allianz Risk Consulting voor de Mediterrane regio. Onder de meest getroffen industrieën bevinden zich autofabrikanten en hun leveranciers, luchtvaartmaatschappijen, luchthavenexploitanten, machinebouw- en installatiebouwbedrijven, de hotelindustrie en vele andere grote en kleine productiebedrijven.

Ondanks de huidige beperkingen die zijn opgelegd door de uitbraak van het coronavirus, zijn AGCS-risk consultants nog steeds beschikbaar om technisch advies te geven aan bedrijven en vertrouwen daarbij steeds meer op nieuwe technologieën om dit te doen: “We kunnen uiteraard via telefoon of videoconferentie bepaalde scenario’s bespreken en bepaalde maatregelen aanbevelen. We gebruiken ook steeds meer tools voor monitoring op afstand zoals MirrorMe,” legt Nicolas uit . Met behulp van foto’s en video’s kunnen risicobeoordelingen op afstand worden uitgevoerd en de resultaten worden vervolgens via een digitaal platform met de klant gedeeld.

Het volledige overzicht van mogelijke acties die bedrijven, fabrieken en faciliteiten kunnen ondernemen wanneer ze tijdelijk moeten sluiten vanwege het coronavirus vind je hier.  file:///C:/Users/Jan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MZ2R623Z/Publication_%20Coronavirus%20-%20Shutdown%20of%20facilities%20advice%20final.pdf.