Allianz brengt met ‘heatmap’ Veiligeroute.nl  ongevallen-hotspots in beeld  


Gisteren, de maandag na het ingaan van de wintertijd, markeert het begin van een periode waarin meer verkeersongelukken plaatsvinden. Verzekeraar Allianz heeft die dag aangegrepen om de website Veiligeroute.nl ter lanceren, een nieuwe tool die voor weggebruikers in één oogopslag voor alle Nederlandse wegen tot op straatniveau het aantal geregistreerde schades en ongelukken – en daarmee de ongevallen-hotspots – inzichtelijk maakt.
Welke route is het veiligst als je ’s ochtends vroeg de weg opgaat naar je klant of kantoor? Hoe zit dat op andere tijden van de dag? Verzekeraar Allianz laat het in één oogopslag zien op Veiligeroute.nl. Voordat zij op pad gaan, kunnen weggebruikers met Veiligeroute.nl de meest veilige route bepalen. Door mensen inzicht te geven in veilige routes wil Allianz de risico’s op de weg beperken en de verkeersveiligheid stimuleren. ‘
Jeroen Kruisdijk, Head of Strategic Projects bij Allianz Benelux, licht toe: “Veiligeroute.nl is een mooi voorbeeld hoe wij onze expertise op het gebied van mobiliteit, risico’s, schade en de impact daarvan overbrengen op het grote publiek. Door weggebruikers bewust te maken van de veiligheid van wegen kunnen zij bepaalde risico’s vermijden en hun eigen veiligheid op de weg vergroten. Dat speelt nog sterker in de wintertijd, als het ’s avonds al vroeg donker is.”
Ongevallen-hotspots in een oogopslag
Veiligeroute.nl toont op een ‘heatmap’ in één oogopslag de ongevallen-hotspots van het Nederlandse wegennet. De kaart is gebaseerd op uitgebreide ongevallendata en verkeersgegevens van de Rijksoverheid. Gebruikers kunnen filteren op specifieke tijdstippen (bijvoorbeeld ochtendspits en schooltijden) en het type weggebruiker (onder andere motorvoertuig, fiets of voetganger). Door in te zoomen op straatniveau, schakelt de kaart over naar een risicoscore per weggedeelte. Met deze tool kan de weggebruiker zelf bepalen welke route het veiligst is, bijvoorbeeld tijdens de spits.

Allianz lanceert de online tool bewust bij het ingaan van de wintertijd: nu de klok een uur is teruggegaan, is de avondspits in één klap bijna volkomen donker. “De ervaring leert dat weggebruikers daar elk jaar weer flink aan moeten wennen,” aldus Kruisdijk. Het aantal ongevallen neemt namelijk toe zodra het donkerder wordt, blijkt uit onderzoek van Politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. November is zelfs ongevallenpiekmaand.

Risico’s vermijden, verkeersveiligheid stimuleren
Allianz verzekert veel grote wagenparken voor wie Veiligeroute.nl een zeer effectieve tool is. Zakelijke rijders in bijvoorbeeld de installatiesector, transport en logistiek kunnen met de tool vooraf al de meest veilige routes uitstippelen en zo de meest risicovolle wegen vermijden. Daarmee besparen zij tijd en kosten. Dat maakt deze online applicatie ook interessant voor risk managers. Organisaties met een wagenpark kunnen online hun ‘eigen’ heatmap bekijken.

De Allianz tool wordt na lancering volop doorontwikkeld en krijgt de komende tijd meer functies. Tegelijkertijd verzamelt Allianz feedback bij de eerste gebruikers. De kaart is vooralsnog alleen online beschikbaar. In de toekomst wordt navigeren met de tool mogelijk. “Op deze manier kunnen weggebruikers tijdens hun route meteen zien hoe veilig de wegen zijn waarop zij zich op dat moment bevinden. Recent onderzoek toont aan dat daar behoefte aan is”, aldus de verzekeraar.

 

Statistische cijfers

Enkele statistische gegevens uit de inmiddels opgebouwde database zijn:

  • Gemiddeld leggen Nederlanders jaarlijks grofweg 11.000 kilometers per persoon af;
  • Ongeveer 60% van het totaal aantal reizigerskilometers gaat per auto;
  • Vorig jaar vonden 629 doden in het verkeer plaats, een toename van 1,3%;
  • De meeste verkeersdoden vallen onder personenauto-inzittenden (37%) en (e-)fietsers (30%);
  • Er raakten in 2016 in totaal 20.700 personen gewond in het verkeer;
  • Het aandeel 70-plussers onder de verkeersdoden nam toe met grofweg een derde;
  • Van alle fietsers is nu meer dan de helft van de verkeersoden onder de 70 jaar;
  • Sinds 2005 is het fietsgebruik met bijna 12% toegenomen en het aantal per voet afgelegde kilometers met 11%