Alex van den Doel over Aon’s wereldwijde ‘ Grijze zwanen’-onderzoek: “De factor mens speelt belangrijke rol bij incidenten”

Grijze Zwanen’ zijn  risico’s waarvan het  onwaarschijnlijk is dat ze gebeuren, zelden voorkomen, maar waarvan de impact extreem is. In het eerder dit jaar verschenen onderzoeksrapport ‘ Respecting the Grey Swan. 40 years of Reputation Crisis’ van Aon en Pentland Analytics, wordt uitgebreid stil gestaan bij  dit  minder bekend fenomeen: “Een van belangrijkste uitkomsten van het rapport is de rol van de factor mens bij incidenten”, stelt Alex van den Doel, managing director van Aon’s Global Risk Consulting.

In een interview met Risk & Business Magazine licht hij zijn antwoord als volgt toe: “Een bijzonder kenmerk van ‘grijze zwanen’  is dat mensen,  ook risicomanagers en het bestuur van organisaties, vaak de neiging hebben ze te negeren. Mensen zijn van nature geneigd om zogenoemde cognitieve vooringenomenheid te vertonen als er sprake is van uitdagingen en/of beperkte of conflicterende informatie. Denk aan het struisvogeleffect waarbij negatieve informatie genegeerd wordt, of kuddegedrag waarbij een conflicterende mening niet overeenkomt met wat de massa wil. We gaan liever uit van het bekende, onderschatten daarnaast vaak de gevolgen van rampscenario’s en denken vanuit het positieve waardoor we de duur van de impact eveneens te rooskleurig zien.”

Slechte governance oorzaak nummer één

Uit Aon’s onderzoek over 300 corporate reputatiecrises uit 1980-2020 blijkt dat de oorzaak van 36% van zogenoemde ‘reputational grey swans’ toe te schrijven is aan een slechte governance. Zoals het ontbreken van een riskmanagementafdeling of – adequaat beleid, geen goede relatie met directie of Raad van Bestuur en/of stakeholders, of een verkeerde (publicitaire) aanpak van een incident.  Na governance-kwesties komen storingen aan producten of diensten (20%) op de tweede plaats als oorzaken voor reputatieschade, gevolgd cyberaanvallen (13%), brand/explosie/lekken/instortingen (12%) en financiële onregelmatigheden (10%). Ongelukken in de luchtvaart en maritieme sector vormen slechts 5% van het totaal en  4% van deze crises had te maken met marketing- en communicatieproblemen.

“Dezelfde data uit het onderzoek tonen aan dat de gemiddelde impact op de beurswaarde van organisaties van dit soort reputatiecrises -8% is en in de periode 2011-2020 zelfs -12%. Het blijkt dat elke organisatie in de dagen direct na een crisis te maken krijgt met een dalende waarde, maar dat de reactie op de crisis vervolgens bepaalt hoe sterk het herstel is”, aldus Van den Doel, die bedrijven en hun riskmanagers aanraadt de komende tijd vooral te letten op risico’s met betrekking tot cyber, de toenemende complexiteit van en binnen supply chains, intellectuele eigendommen, klimaatverandering, pandemie, reputatie (de “Big Six”) en aansprakelijkheid in het algemeen.   

Het rapport past volgens Van den Doel in de advies- en begeleidingsdiensten die Aon bedrijven wereldwijd op tal van fronten biedt om hun bedrijfsrisico’s beter te managen. “Veel organisaties worstelen met het voorbereiden en anticiperen op risico’s. Als al inzichtelijk is welke risico’s er kunnen optreden, is de impact ervan vaak onduidelijk.  Tegelijkertijd ontstaan voortdurend nieuwe risico’s, die onderling ook verbonden kunnen zijn. Hoe voorkom je als organisatie forse reputatieschade of dalende (beurs)waarde en ga je om met dit complexe risicolandschap?”

Hij vervolgt: “Het rapport heeft ons een schat aan relevante informatie verschaft die we inzetten bij onze advisering aan klanten. Met de uitkomsten van het Grey Swan-rapport maken we hen nog  bewuster van de risico’s  die ze lopen en van de mogelijkheden hoe zij zich hier tegen kunnen indekken door het treffen van adequate preventieve, technische en organisatorische  maatregelen.”

Klik hier voor het volledige artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/07/RB-3_2021-1.pdf