Airmic roept verzekeraars op tot een andere aanpak pandemierisico’s

 Airmic, de Britse vereniging voor risk- en insurancemangers, heeft er bij de verzekeringsmarkt op aangedrongen om een ​​meer verantwoordelijke en klantvriendelijk standpunt in te nemen met betrekking tot de COVID-19-pandemie. “Zo niet, dan lopen verzekeraars het risico op een langdurige vertrouwensbreuk met klanten, reputatieverlies en het verlies van klanten.” 

 In een toelichting stelt de brancheorganisatie: ”Nu veel bedrijven worden geconfronteerd met een aanzienlijke bedreiging als gevolg van de wereldwijde lockdown-maatregelen van  regeringen en een diepe recessie die waarschijnlijk daarvan het gevolg zal zijn, verwachten we van makelaars en verzekeraars dat zij eerlijk en  flexibel met betrekking tot schadeclaims en polisverlengingen. De harde markt zet de relaties met veel zakelijke klanten al onder druk, en de strakke interpretatie door verzekeraars van de polisvoorwaarden met betrekking tot de pandemie zou kunnen leiden tot een verdere verslechtering van de onderlinge relatie.” 

 Airmic vindt dat verzekeraars een keuze hebben. “Ze kunnen naar hun  polisvoorwaarden kijken met hun balance sheet  in gedachten of  kunnen zich opstellen als ware  businesspartners voor hun langdurige klanten die op zoek zijn naar mogelijkheden om hun bedrijf te beschermen.  Alle partijen zullen profiteren van een benadering van de huidige crisis die gebaseerd is op een partnerschap.”.

 Na een ledenoverleg roept Airmic op tot:

  • Het vermijden van last-minute en slecht gecommuniceerde veranderingen in het acceptatiebeleid, inclusief dekkingslimieten en uitsluitingen;
  • Een constructieve dialoog bij geschillen over polisvoorwaarden en de bereidheid om claims in het grijze gebied in het voordeel van de klant uit te leggen;
  • Flexibiliteit in dekking en kortingen als gevolg van de verminderde riskexposure gedurende de lockdown;
  • Oog voor de cumulatieve gevolgen van de harde markt en pandemie bij het bepalen van dekking en premie bij renewals;
  • Een toezegging om af te zien van COVID-19-uitsluitingen op D&O-verzekeringen;
  • Een dekking voor schade door bedrijfsonderbreking die aansluit bij moderne bedrijfsrisicoprofielen, zo mogelijk inclusief het toenemende o gebruik van parametrische instrumenten om cash flows  te beschermen;
  • Meer samenwerking en communicatie tussen bedrijven, verzekeraars en makelaars om innovatie te bevorderen en zo kansen die ook uit de crisis voortvloeien beter te kunnen  benutten 

Verder kijkend  dan de huidige COVID-19-pandemie, zegt AIRMIC de oprichting te ondersteunen van nationale verzekeringspools en herverzekeringsmodellen, zoals de bestaande Britse pools voor terrorisme en overstromingen. Ze moeten echter worden ingebed in bredere nationale en internationale risicostrategieën en daarin  worden samengevoegd om een ​​efficiënt gebruik van de hiervoor beschikbaar gestelde gelden te waarborgen.

 Airmic ziet  een daadwerkelijke gezamenlijke aanpak tussen de  publieke, private en academische sector als enige optie voor de lange termijn en de organisatie is daarbij bereid daartoe nsamen te werken met organisaties uit de verzekeringsindustrie en overheidsinstanties    

John Ludlow, CEO van Airmic: “De verzekeringssector bevindt zich op een kritiek kruispunt. Onderzoeken onder onze leden  tonen aan  dat de verhardende markt bedrijven nu al dwingt om naar alternatieve vormen van risicofinanciering  te kijken  en een slechte reactie op de huidige pandemie kan daarbij als trigger fungeren. We begrijpen dat verzekeraars onder druk staan, maar het is in het belang van alle partijen dat we hierbij in alle openheid constructief met elkaar samenwerken. Verzekeraars zeggen al jaren dat ze onze zakenpartner willen zijn. Dit is de kans om woorden in de praktijk te brengen.”