Air Worldwide: Aantal doden door coronavirus zou tegen einde van de maand wereldwijd kunnen oplopen tot 30.500

Het aantal mensen dat naar verwachting tot het einde van deze maand overlijdt als gevolg van het Coronavirus( Covid-19) schommelt naar verwachting tussen 10.000 en 30.500, volgens het riskmodelling-bedrijf AIR Worldwide. Het totaal aantal milde besmettingen wordt wereldwijd geraamd op  twee miljoen en het aantal ernstige gevallen tussen de 200.000 en 900.000.  De cijfers liggen ruim boven de huidige en verwachte officiële cijfers. AIR zei dat officiële cijfers waarschijnlijk milde tot matige gevallen van het virus aanzienlijk onderschatten, maar ook de ware omvang van ernstige gevallen en sterfgevallen kunnen missen.

Dr. Narges Dorratoltaj, senior wetenschapper bij AIR Worldwide, zegt dat de uiteenlopende schattingen het gevolg zijn van verschillende scenario’s: de lage schattingen komen dichter bij de gerapporteerde cijfers ligt en dat de beperkingsmaatregelen, waaronder ‘social distancing’ en quarantaine, derhalve effect sorteren .“Als dergelijke beperkingsmaatregelen – gedreven door internationale en/of lokale autoriteiten – succesvol zijn, zou dit de overdracht van het virus van mens op mens dusdanig kunnen beperken om het uiteindelijke aantal besmettingsgevallen tot of zelfs onder het laagste geprognosticeerde te brengen.”