AGCS waarschuwt scheepvaartsector voor nieuwe risico’s stil liggende schepen in Coronatijd

Een toenemende verstoring van de activiteiten en economische druk als gevolg van de Cocid-19 pandemie hebben ook ernstige gevolgen voor het risicomanagement voor zowel de maritieme sector als verzekeraars; Covid-19 resulteert in toenemende vermoeidheid van zeevarenden, wat een hoofdoorzaak is van menselijke fouten aan boord’; Vertraging bij inspecties en onderhoud of levering van oliën kunnen een gevaar vormen voor de technische veiligheid. Dat zijn enkele nieuwe risico’s voor de scheepvaartsector als gevolg van de huidige Corona-pandemie waarvoor Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) waarschuwt in haar recente publicatie  Safety of Maritime Assets – Tugged By A Pandemic. 

  Beperkingen van toeleveringsketens en van het internationaal transport als gevolg van de uitbraak van het coronavirus hebben ernstige gevolgen voor de maritieme industrie. Hoewel de risico’s die schepen gewoonlijk op zee tegenkomen in veel gevallen hierdoor zijn afgenomen als gevolg van een toenemend aantal schepen die voor anker liggen of om een andere reden uit de vaart zijn genomen, zijn daarvoor andere risico’s in de plaats gekomen”, aldus AGCS   Als bij aan langdurig aan de kade of voor anker liggende schepen onvoldoende aandacht is voor het onderhoud, dan kunnen er volgens kapitein Rahul Khanna, Global Head of Marine Risk Consulting bij AGCS. , problemen optreden wanneer het schip weer klaar is om te varen.    .

Het verlichten van de bemanning een uitdagend probleem

Reisbeperkingen vanwege de corona-pandemie bemoeilijken bemanningswisselingen op schepen. Door de sluiting van de grenzen zijn er beperkte mogelijkheden voor repatriëring en in veel gevallen zijn de bemanningen maanden langer dan normaal aan boord blijven werken. “Langere werktijden in combinatie met bezorgdheid voor gezinnen thuis, kunnen bij zeevarenden fysieke en mentale vermoeidheid veroorzaken. Naar schatting kan 75% tot 96% van de maritieme incidenten worden toegeschreven  aan menselijke fouten en vermoeidheid is daarbij een van de belangrijkste onderliggende oorzaken”. aldus AGCS in het rapport.

 “Aanpassingen in werk- en rusttijden bieden een positief  effect op het verminderen van de vermoeidheid bij de bemanning aan boord van schepen”, zegt kapitein Nitin Chopra, Senior Marine Risk Consultant bij AGCS. “Inhuren bij een pool van lokaal beschikbare zeevarenden kan in sommige gevallen een optie zijn.”

Vertragingen bij onderzoeken, inspecties en onderhoud van noodapparatuur

Classificatiebureaus ondervinden moeilijkheden bij het regelen van geplande onderzoeken, wat van invloed is op de geldigheidsduur van classificatie en wettelijke certificering van schepen. Het onderhoud van cruciale  apparatuur op sommige schepen vindt daardoor mogelijk niet (op tijd) plaats   omdat onderhoudsmonteurs niet aanwezig kunnen zijn. Het tekort aan arbeidskrachten en de maatregelen met betrekking tot social distance op scheepswerven zorgen voor vertraging. Naar verwachting zal het aantal haven-inspecties (port state control) afnemen als gevolg van de geldende beperkingen en dit kan ertoe leiden dat onveilige praktijken en omstandigheden aan boord niet (tijdig) worden ontdekt.

“Risico’s als gevolg van vertragingen in het onderhoud van noodapparatuur (bijvoorbeeld brandblusapparatuur) zullen de implementatie van aanvullende controlemaatregelen vereisen”, zegt Chopra.

 Andere uitdagingen voor de scheepvaartsector die in het rapport worden aangestipt zijn  onder meer:

  • Verstoring van de supply chain kan leiden tot vertraging in de aanlevering van  voordat oliën en verbruiksgoederen en daarmee tot machineschade als er verkeerde alternatieven worden gebruikt;
  • Een toename van het gebruik van besturing op afstand- om zeevarenden te beschermen tegen het risico van infecties  kan ook een verhoogd risico opleveren voor de veilige navigatie van het schip;
  •  Aangezien koeriersdiensten in veel regio’s beperkt zijn, is het misschien niet mogelijk om stookoliemonsters voor analyse naar laboratoria op de wal te sturen. Dit kan leiden tot het verbruik van bunkers zonder een juiste analyse, waardoor het risico op schade aan machines toeneemt.

De volledige publicatie kunt u hier downloaden:  https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/pdfs-risk-advisory/ARC-Coronavirus-Challenges-Shipping.pdf