AGCS waarschuwt bedrijven voor herstartrisico’s na vergrendeling van Covid-19

 Bedrijven die zich voorbereiden om hun bedrijfsactiviteiten te hervatten die tijdens de Covid-19-lockdown inactief zijn gebleven, moeten actie ondernemen om het risico op schades te verminderen, aldus Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Volgens de verzekeraars moeten bedrijven over de hele wereld, met name productiebedrijven, alert zijn op nieuwe risico’s bij het herstarten van activiteiten en op onbekende problemen die zich zouden kunnen hebben voorgedaan sinds het bedrijf voor het laatst operationeel was.

“Het herstellen van de activiteiten in een bedrijf die ooit een tijd lang inactief of leeg was, vormt een nieuwe reeks uitdagingen op het gebied van schadepreventie, met name voor fabrieken met gevaarlijke apparatuur of processen”, aldus Stephen Clark, wereldwijd technisch en deskundig manager voor advies over vastgoedrisico’s bij AGCS. “Mogelijk moet brandstof gestookte apparatuur opnieuw worden opgestart, wat een extra risico op brand en explosies met zich meebrengt. Mogelijk is er minder personeel beschikbaar om de productieapparatuur veilig te bedienen en te onderhouden of om op noodsituaties te reageren. Ook kan het achterwege blijven van onderhoud van gebouwen, apparatuur en brandbeveiligingssystemen gevaarlijke omstandigheden creëren.”  

AGCS zegt dat 20% tot 30% van zijn brandclaims te wijten is aan de toestand van elektrische apparatuur en installaties. “Verzekeraars hebben ook een aantal claims gezien van branden als gevolg van technische defecten of operationele fouten nadat de machines opnieuw waren opgestart of schoongemaakt ter voorbereiding op heropening van faciliteiten.” De verzekeraar stelt verder dat bedrijven die zich voorbereiden om opnieuw op te starten, ter plaatse veiligheidsinspecties van gebouwen en apparatuur moeten uitvoeren om mogelijke problemen te identificeren. Bedrijven moeten ook rekening houden met nieuwe brandrisico’s door de introductie van op alcohol gebaseerde desinfecterende middelen en handdesinfecterende middelen sinds de uitbraak van Covid-19.

“Voordat u de activiteiten opnieuw start, is dit het ideale moment om de effectiviteit van uw bedrijfscontinuïteitsplan te beoordelen”, aldus Clark. “Herzie het plan indien nodig op basis van de lessen die tijdens de tijdelijke stillegging zijn geleerd, om uw noodplanning actueel te houden.”