AGCS start nieuwe wereldwijde samenwerking om cyberrisico’s voor klanten beter te kunnen analyseren

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) is een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse Cyence om cyberrisico’s op wereldwijde schaal beter te kunnen  analyseren. “Door het state-of-the-art cyber analyse platform van Cyence, dat  wordt beschouwd als dé toonaangevende leverancier van risicoanalyses en -modellering op cybergebied,  te combineren met onze acceptatieprocessen kunnen wij risico’s van onze klanten op bedrijfsniveau onderzoeken en zo een gedetailleerd beeld schetsen van hun cyberexposure. Dit stelt zowel ons als onze  klanten in staat om snel tot een verzekeringsoplossing te komen die past in het specifieke profiel van de klant.”

AGCS noemt als tweede initiatief noemt dat  Cyence’s cyberrisico-analyses worden geïntegreerd in nieuwe digitale distributieplatforms. “Dit stelt ons in staat de acceptatie van cyberverzekeringen te automatiseren op basis van zo’n min mogelijk handelingen. Beide bedrijven bundelen daarnaast ook de krachten om nieuwe voorspellende modellen te ontwikkelen voor cyber gedreven business interruption risico’s.”

Over de redenering achter deze strategie zegt Nathalie van der Lugt, Manager Financial Lines bij AGCS Nederland: “De toekomst van de acceptatie en het praktisch risicomanagement zijn gebaseerd op het intelligente gebruik van technologie en data. AGCS heeft altijd bekend gestaan om haar industrie specifieke expertise, maar voor de toekomst is deze menselijke ervaring niet meer voldoende. We moeten onze technische ‘knowhow’ uitbreiden met uitgebreide data gedreven inzichten als we nieuwe risico’s willen voorkomen, zoals cyber-, supply chain- of opkomende aansprakelijkheidsrisico’s.”

AGCS heeft eerder een soortgelijke samenwerking aangekondigd met dé specialist voor aansprakelijkheidsmodellen Praedicat. Met deze partnerships wil Allianz de mogelijkheden blijven uitbreiden om AGCS’ klanten te helpen de nieuwe generatie bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Terwijl het partnership met Cyence zich richt op cyberrisico’s, concentreert de samenwerking met Praedicat zich op het analyseren van big data met het doel risicotrends in de aansprakelijkheid te identificeren.

Geautomatiseerde acceptatie cyber MKB

Volgens AGCS blijft  het beoordelen van cyberrisico’s voor grote ondernemingen bij AGCS maatwerk, gebaseerd op verschillende data zoals interviews, onderzoeken, rapporten en – met het oog op de toekomst – big data analyses; voor het midden- en kleinbedrijf is een andere aanpak vereist. “Daartoe ontwikkelen wij momenteel geautomatiseerde acceptatie-mogelijkheden om aan de stijgende vraag naar cyberverzekeringen binnen het MKB te kunnen voldoen.

AGCS vervolgt:  “Wij integreren onze expertise in underwriting met de kennis van modellen en technologieën van Cyence en creëren zo een geautomatiseerd onderschrijvingsproces voor een nieuw digitaal platform voor geselecteerde distributiepartners in bepaalde landen. We verbeteren onze cyberacceptatie-expertise waarbij Cyence’s modellen geautomatiseerde risicobeoordeling, offertes en het opmaken van polissen voor MKB bedrijven mogelijk maken.”

Vervolgtraject: business interruption

In een vervolgtraject willen AGCS en Cyence hun respectievelijke kennis op het gebied van business interruption enerzijds en het modelleren van cyberrisico’s anderzijds bundelen om een nieuw modelleringsysteem te ontwikkelen voor het groeiende risico van cyber business interruption. Naast data en privacy-incidenten is het volgens AGCS de groeiende business interruption/contingent business interruption (BI/CBI) wat wordt gezien als belangrijk element van cyberrisico binnen bedrijven .

Als het hedendaagse gedigitaliseerde bedrijfsleven tot stilstand wordt gebracht door een hacker of een ransomware aanval of door een simpele IT storing, dan kunnen volgens AGCS de schades oplopen tot in de miljoenen euro’s en een verdere impact hebben dan slechts op dat enkele bedrijf. Terwijl de vraag naar verzekeringscapaciteit toeneemt, is cyber BI/CBI een relatief onbekend terrein voor verzekeraars.” Nathalie van der Lugt:   “Het nieuwe model zal ons beter in staat stellen de cyber BI en CBI exposure te meten. Dit is namelijk een van de voornaamste zorgen van onze klanten en kan leiden tot piekschade scenario’s zoals de wijdverspreide ontwrichting van kritische infrastructuur of netwerken.”