Adfiz voegt drie stappenplannen en risicomanagement(gesprek) toe aan kennisdossier


Vorige week heeft Adfiz drie stappenplannen voor het risicomanagementgesprek toegevoegd aan haar kennisdossier: één over de aanpak van het risicomanagement,één voor de opbouw van het risicomanegementgesprek en één over het voeren van een strategisch  gesprek.

  • Stappenplan 1 – Aanpak risicomanagement: in 7 stappen een goede en onderbouwde risicomanagementaanpak ontwikkelen. 
  • Stappenplan 2 – Opbouw van het risicomanagementgesprek: Hoe ga je het gesprek in? Welke vragen stel je en welke niet? Hoe presenteer je de uitkomsten?  
  • Stappenplan 3 – Strategisch gesprek: Jouw rol als medebeslisser en -verantwoordelijke bij het uitvoeren van de risicomanagementaanpak

In een toelichting over het dossier risicomanagement schrijft Adfiz: “Steeds meer zakelijke klanten willen niet alleen advies over hoe ze hun huidige risico’s met een verzekering kunnen afdekken, maar een langetermijnvisie over hoe om te gaan met risico’s op zowel operationeel als strategisch vlak. Het uitbreiden van je advies met meer (elementen van) risicomanagement biedt kansen voor de financieel adviseur. Enerzijds omdat ondernemers steeds vaker behoefte hebben aan een totaaladvies over hoe om te gaan met specifieke bedrijfsrisico’s. Anderzijds omdat de adviseur de logische partner is om de ondernemer hierover breed te adviseren. De waarde van advies wordt zo voor de ondernemer nog veel groter.”

Dossier Risicomanagement

In het dossier Risicomanagement biedt Adfiz haar leden opleidingen, inzichten en tools die kunnen helpen een antwoord te geven op de veranderende wensen van de klant op het gebied van risico’s. Welke oplossingen zijn er? En welke rol speelt preventie? “Bij goed risicomanagement draait het om een totaalaanpak van de risico’s die de klant loopt. Dat gaat verder dan risico’s inventariseren en daarvoor passende verzekeringen adviseren. De risico’s analyseren en helpen managen is minstens zo belangrijk. Vanuit de visie van risicomanagement zijn er vier maatregelen die men kan treffen om risico’s beheersbaar te houden: vermijden, verminderen, overdragen en accepteren.”


Een risicomanagementgerichte aanpak kan volgens Adfiz worden ‘losgelaten’ op risico’s binnen allerlei aandachtsgebieden. “Op dit moment zijn er diverse (politiek)maatschappelijke ontwikkelingen die een concrete aanleiding geven om zich toe te leggen op risicomanagement: cyber, asbest, onverzekerbaarheid en cybercollectiviteiten.”