Achmea sluit zich aan bij internationaal smart e-mobility-programma S4C

Achmea heeft zich aangesloten bij het internationale Coast-to-Coast Smart e-Mobility programma S4C. Deze publiek-private samenwerking heeft als doel de kennis en innovatie-uitwisseling te bevorderen over nieuwe vormen van mobiliteit tussen Nederlandse en Amerikaanse overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Partners die eerder toetraden zijn Brainport regio Eindhoven, TomTom, NXP, TNO en TU Eindhoven.

 De wereld rond mobiliteit is volgens Achmea volop in beweging. “Als grote schadeverzekeraar spelen we een rol bij veel van deze veranderingen. We sluiten ons aan bij partnernetwerken om met anderen samen mee te werken aan de toekomst van (elektrische) mobiliteit. Als onderdeel van het S4C-programma zullen we onder meer onze expertise op het gebied van verzekeringen delen met sectorpartners, universiteiten en overheidsinstellingen in Nederland en Amerika.”

Bijdragen aan de mobiliteitsmodellen van de toekomst 
Robert Otto, lid van de Raad van Bestuur van Achmea: “Innovatie rond mobiliteit is voor onze klanten op tal van gebieden relevant. Deelnemen aan het S4C-programma biedt ons kansen om bij te dragen aan de mobiliteitsmodellen van de toekomst. De toekomst van mobiliteit wordt bepaald met inbreng van vele partijen. Gegevens delen via platforms is de beste manier om met partners strategisch te innoveren.

Peter van Deventer, directeur van S4C, vult aan: “Als grootste verzekeraar van Nederland brengt Achmea unieke expertise naar de sector van slimme e-mobiliteit. Achmea heeft een focus op innovatie en ontwikkeling van nieuwe bedrijven. Ik beschouw hen als een grote aanwinst voor de trans-Atlantische samenwerking tussen Nederland en Californië.”

Sinds 2013 hebben de Nederlandse regering en de regering van Californië verschillende overeenkomsten ondertekend over samenwerking en promotie op het gebied van Smart Mobility en e-Mobility. Daarnaast hebben de California Plug-In Electric Vehicle Collaborative en S4C overeenkomsten getekend om samen te werken aan kennisoverdracht en bedrijfsontwikkeling. S4C heeft het Holland Mobility House opgericht, gevestigd in het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco, om o.m. seminars, handelsmissies en studiereizen te organiseren om de doelen van het partnerschap te ondersteunen. http://coast2coastev.org/.