Aantal gemeenten met vuurwerkverbod stijgt naar 16

Er zijn dit jaar meer gemeenten die een vuurwerkverbod instellen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. In 16 gemeenten mag je de komende jaarwisseling nergens vuurwerk afsteken. Vorig jaar waren dat nog 12 gemeenten. Daarnaast willen nog eens drie gemeenten het vanaf de jaarwisseling 2024/2025 verbieden.

Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven hebben dit jaar voor het eerst een vuurwerkverbod in de hele gemeente. Op de meeste plekken waar een vuurwerkverbod geldt, worden centrale vuurwerkshows georganiseerd. De gemeente Ede, Zwolle en Zutphen melden zeer waarschijnlijk vanaf 2024/2025 een vuurwerkverbod in te stellen. 

Meerderheid geen verbod

De overgrote meerderheid van de 342 gemeenten geeft aan geen lokaal verbod in te stellen. Daar worden verschillende redenen voor gegeven. Met name het handhaven van zo’n verbod is een probleem volgens gemeenten. Zo zegt de gemeente Bunnik: “Een lokaal verbod is buitengewoon lastig te handhaven, omdat de vuurwerkverkoop niet aan banden kan worden gelegd. Daarnaast is het communicatief een grote uitdaging, omdat individuele gemeenten verschillend met een verbod omgaan.” En Hoorn zegt dat handhaven lastig is omdat je daders op heterdaad moet betrappen. 

Verschillende gemeenten zeggen vooral last te hebben van zwaar illegaal vuurwerk, dat dus altijd al verboden is, en overlast van vuurwerk dat afgestoken wordt vóór oudjaarsdag. Daarvoor biedt een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling geen oplossing. Ook zijn er tientallen gemeenten die geen noodzaak zien tot een verbod, omdat ze nauwelijks overlast en incidenten hebben. Daarnaast is er een aantal gemeenten dat geen draagvlak onder de inwoners ziet. Zo legt Velsen uit: “Uit een burgerpeiling bleek dat een meerderheid van de inwoners geen voorstander is van een algeheel vuurwerkverbod.”

Oproep: landelijk beleid

Er moet een landelijk verbod op het afsteken maar ook het verkopen van vuurwerk komen, vinden minstens 22 gemeenten. Zo zegt de gemeente Helmond: “Landelijk ontbreekt het nog altijd aan een duidelijke (meerjaren)strategie, waardoor gemeenten verschillend omgaan met het afsteken van vuurwerk. Wij vinden dit een onwenselijke situatie.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept ook al langer op tot landelijk beleid, maar tot op heden is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een landelijk verbod.Een aantal gemeenten, veelal aan de grens, denken dat het zelfs beter is om een Europees verbod in te stellen. Zo zegt de gemeente Pekela: “Zo lang er geen Europese afspraken over vuurwerk zijn, is een verbod in onze gemeente geen optie.” En de gemeente Hillegom: “Wij wachten op landelijke en Europese wetgeving. Zolang die er niet is, is het dweilen met de kraan open.”

In 12 gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen, gold vorig jaar al een vuurwerkverbod. In de praktijk bleek dat ook daar gewoon vuurwerk afgestoken werd. Toch hebben al die gemeenten dit jaar opnieuw een verbod ingesteld. Tientallen gemeenten die reageerden op de rondgang van RTL Nieuws hebben wel vuurwerkvrije zones ingesteld, bijvoorbeeld bij hertenkampen of verzorgingstehuizen. Ook is er een aantal gemeenten dat burgers de mogelijkheid geeft een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen. Zoals de gemeente Woudenberg, waar inwoners speciale posters op kunnen hangen: “Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone; de politie en de gemeente komen niet handhaven.”

Bron RTL Nieuws