Aansluiting voor alcoholslot verplicht in alle nieuwe auto’s vanaf juli volgend jaar

Vanaf 7 juli 2024 moet in alle nieuw geregistreerde auto’s een interface voor zogenoemde alcolock-apparaten worden geïnstalleerd. een alcoholgevoelige startonderbreker dat  de alcoholconcentratie in de adem van de bestuurder. Alleen degene die in het apparaat heeft geblazen en nuchter is, kan de auto starten. De alcolock-apparaten kosten tussen de 1.500 en 2.000 euro per stuk.

Vanaf volgend jaar wordt een interface in nieuwe auto’s verplicht. In wezen gaat het om een stekker, waarop apparaten kunnen worden aangesloten. Het idee is dat de alcolock-apparaten achteraf eenvoudig en goedkoop in voertuigen kunnen worden aangebracht. Nieuw ontwikkelde modellen beschikken overigens al sinds 2022 over deze interface om dus later zo’n alcolock op aan te sluiten. Volgens internationaal onderzoek  is ongeveer   een kwart van alle verkeersongevallen in Europa  te wijten aan de invloed van alcohol . Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is het alcoholslot bewezen effectief.

  Rijden onder invloed van alcohol

Tijdens de recentste metingen, in 2022, reed 2,6% van de automobilisten tijdens weekendnachten onder invloed van alcohol, wat bijna een verdubbeling inhoudt ten opzichte van het laagst gemeten overtrederspercentage (1,4% in 2017). De laatste gegevens over alcoholgebruik onder fietsers dateren uit 2013. Bij metingen tijdens avond- en nachturen (17.00-8.00 uur) in het uitgaansgebied van Den Haag en Groningen bleek toen gemiddeld 42% van de geteste fietsers meer alcohol op te hebben dan wettelijk is toegestaan. Dit aandeel is beduidend hoger dan bij automobilisten.

Het is niet bekend hoeveel doden en gewonden in Nederland vallen door alcoholgebruik in het verkeer. Informatie hierover in de ongevallenregistratie van de politie en in de ziekenhuisregistratie is onvolledig omdat er niet altijd op alcohol wordt getest. Uit buitenlands onderzoek is wel bekend dat het ongevalsrisico van een automobilist bij een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5‰ zo’n 1,4 keer hoger is dan bij nuchter rijden. Bij 1,0‰ is het risico bijna vier keer zo hoog, en bij 1,5‰ meer dan twintig keer. Ook bij fietsers stijgt het ongevalsrisico bij een hoger BAG. Verslechtering in rijgedrag is sterker merkbaar bij jongere bestuurders.