4,4 miljoen Britse huiseigenaren weten niet wat verzakking is of hoe ze het moeten herkennen; bijna 50% meer subsidence claims

Meer dan de helft (51%) van de huiseigenaren in het Verenigd Koninkrijk herkent niet de juiste signalen van verzakking (subsidence). Bijna een op de vijf heeft mogelijke tekenen van verzakking wel opgemerkt, maar 26% heeft geen actie ondernomen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van verzekeraar  LV=GI (General Insurance). De verzekeraar noemt het zorgwekkend dat meer dan de helft (53%) van de respondenten niet weet of verzakkingen zijn opgenomen in hun huidige opstalverzekering, terwijl LV= GI aangeeft dat grotere schadeclaims ongeveer £30.000 of meer kunnen kosten.

Met mini hittegolven en verzengende temperaturen die deze zomer worden verwacht, zijn huizen in het hele land het meest vatbaar voor het risico van verzakkingen, en LV= GI dringt er bij huiseigenaren op aan om de signalen e begrijpen om ervoor te zorgen dat eventuele problemen zo vroeg mogelijk kunnen worden geïdentificeerd en snel kunnen worden aangepakt.

In het afgelopen jaar heeft LV= GI een toename van 49% in verzakkingsclaims gezien, met grotere claims van rond de £30.000 (35.279 euro) en sommige zelfs tot boven de £500,000 (588.000 euro) gaan. De piek in het aantal claims is veroorzaakt door de enorme stijging van het aantal bouwonderzoeken in verband met de verkoop van huizen, alsmede door de zomer van vorig jaar met de op twee na heetste dag ooit in juli en een aanzienlijke hittegolf begin augustus. De laatste grote piek in verzakkingsclaims vond plaats in 2018, met een stijging van 51% ten opzichte van het voorgaande jaar als gevolg van een ander uitzonderlijk warm jaar.

Toon me de tekenen

Bodemverzakking is wanneer de grond onder een woning gezakt omdat de grond onstabiel is, en een grote meerderheid van de Britse huiseigenaren (87%) beweert te weten wat bodemdaling is. Maar als huiseigenaren worden ondervraagd naar signalen daarvan, blijken ze slechts een beperkt begrip te hebben.

Gegevens van LV= GI laten zien welk percentage van de bevolking echte en valse tekenen van verzakking herkent, waaruit blijkt dat huiseigenaren en toekomstige kopers echt advies nodig hebben over waar ze op moeten letten.

TRUE FALSE
Grote scheuren in muren, binnen en buiten: 71% Scheefstaande grote bomen buiten het huis –30%
Verzakkende funderingen of schuin aflopende vloeren-68% Uitpuilende vloerplanken -28%
Verzakkingen of dalingen in het pad of de oprit – 53% Opdoemen van vochtige plekken -13%
Deuren en ramen kunnen moeilijk open of dicht -48%   Tekenen van schimmel -9%
Scheuren van behangpapier (zonder tekenen van vocht) -25% Muffe geur -8%

 Van degenen die tekenen van verzakking in hun woning hebben opgemerkt, was de meest voorkomende reactie het bellen van hun verzekeraar (51%), terwijl iets meer dan een vijfde (22%) professionele controles door bouwinspecteurs heeft laten uitvoeren. Verontrustend is dat meer dan een kwart (26%) helemaal niets heeft gedaan, aldus de onderzoekers. Daar komt nog bij dat 53% van de huiseigenaren niet eens weet of verzakkingsschade wordt gedekt door hun huidige opstalverzekering.Verzekering tegen verzakkingen is standaard opgenomen in de opstalverzekering van LV= GI, met dekking voor het verhelpen van de schade en alternatieve huisvesting voor klanten die hun huis moeten verlaten terwijl de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

Kopen of niet kopen

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan twee op de vijf huiseigenaren (43%) nog steeds zouden overwegen een woning te kopen met een verzakkingsgeschiedenis. Van dit aantal zou echter 29% van de huizenkopers zich alleen aan een woning binden als een bouwkundig onderzoek bevestigt dat deze veilig is, en nog eens 7% geeft toe dat zij dit strategisch zouden gebruiken om een prijsverlaging te bedingen. Nog eens 7% van de huizenkopers zei dat ze zich helemaal geen zorgen zouden maken.

Kleikrimp en bodemerosie zijn enkele van de grootste oorzaken van verzakkingen in het Verenigd Koninkrijk, goed voor meer dan 90% van de claims, maar toch weet meer dan de helft van de huiseigenaren (55%)  niet op wat voor soort bodem van hun huis  de fundamenten zijn gebouwd. Bijna een derde van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk (31%) was niet op de hoogte van de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn wanneer men in een verzakkingsgevoelig gebied woont met funderingen van klei of zand. Bij kleigrond moeten huiseigenaren het gebied rond hun huis gehydrateerd houden om krimpen en barsten te voorkomen, en het leggen van grind of gras kan helpen om het water op natuurlijke wijze af te voeren. In zanderige gebieden is het belangrijk leidingen en afvoersystemen te controleren op lekkage, omdat dit de grond kan wegspoelen of zachter kan maken.

Voorkomen is beter dan genezen

Bijna de helft (47%) van de huiseigenaren neemt helemaal geen voorzorgsmaatregelen om hun huis tegen verzakkingen te beschermen. De meest voorkomende reden onder deze groep was dat zij op dit moment niet geloven dat hun woning risico loopt (57%). LV= GI heeft echter ontdekt dat 53% van de huiseigenaren de voorzorgsmaatregelen serieus neemt en dat meer dan twee derde (38%) zijn woning inspecteert op mogelijke scheuren of tekenen van beweging. Nog eens 18% verwijdert of snoeit op professionele wijze bomen en struiken die in de buurt van hun huis groeien. Om de invloed van het weer op de uitdroging van de grond en het krimpen van klei te beheersen, houdt 11% de grond in de buurt van hun huis vochtig, terwijl 10% harde/niet-poreuze oppervlakken zoals patio’s of beton verwijdert om regenwater rechtstreeks in de grond te laten weglopen

Martin Milliner, Claims Director bij LV= General Insurance zegt: “Tijdens de zomermaanden kan intense hitte onze funderingen aantasten en leiden tot verzakkingen, vooral als het huis op kleigrond is gebouwd. Uit ons onderzoek is gebleken dat veel huiseigenaren de belangrijke tekenen van verzakking niet volledig begrijpen en we willen consumenten helpen de benodigde kennis bij te brengen om ze in een vroeg stadium te herkennen. “Het is ook een goed idee om eventuele voorzorgsmaatregelen aan het huis uit te voeren, aangezien het aanbrengen van kleine veranderingen in een vroeg stadium een verschil kan maken. Uit ons onderzoek blijkt ook dat een groot deel van de huiseigenaren niet weet of hun opstalverzekering verzakkingen dekt, en ik zou hen willen aanmoedigen om dit te controleren zodat het in de toekomst geen mogelijk kostbaar probleem wordt.”

De beste tips om verzakkingen te helpen voorkomen:

  • Snoei bomen en grote struiken om uitdroging van de grond te voorkomen. Vraag indien nodig professioneel advies aan een boomspecialist;
  • Controleer waterleidingen en dakgoten op lekken die de grond kunnen wegspoelen of zachter maken;
  • Leg poreuze materialen rond het huis, zoals grind of gras, zodat het water op natuurlijke wijze kan wegstromen.

Herken de signalen:

  • Opvallende diagonale scheuren verschijnen aan de randen van ramen en deuren – meestal breder aan de bovenkant dan aan de onderkant en ongeveer 3mm dik of dikker dan een 10p muntstuk;
  • Deuren of ramen kleven zonder reden, of sluiten gemakkelijk in de winter maar niet in de zomer;

Scheurend behang