41 Organisaties ondertekenen convenant en gedragscode om afleiding in verkeer door smartphones halt toe te roepen

Foto ANWB

De ANWB en 40 andere organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, ondertekenden gisteren 6 september jl vanmiddag een convenant met gedragscode, om er samen voor te zorgen dat het  verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer drastisch afneemt. “We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer”,  is de belangrijkste boodschap in het convenant, meldt de ANWB op haar website.De ondertekening van het convenant is een van de onderdelen van de derde editie van het ‘Verkeersveiligheidsdiner’, dat wordt gehouden in het hoofdkantoor van de ANWB. De bijeenkomst  wordt bijgewoond door 75 vertegenwoordigers  van organisaties die betrokken zijn bij of een rol kunnen spelen in het vergroten van de verkeersveiligheid.

De ANWB, Team Alert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen tot het opstellen van dit convenant. Een groot aantal andere aanwezige partijen – zoals auto- en elektronicaproducenten, werkgevers, overheden, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en communicatiepartners –  zullen vervolgens het convenant mee-ondertekenen.  Zij zullen een actieve bijdrage leveren aan vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vindt het geweldig dat zoveel partijen ervoor willen zorgen dat tijdens het rijden de blik op de weg gericht blijft: “We zien het overal om ons heen: slingerende fietsers en auto’s doordat we afgeleid zijn. Dat dat gevaarlijk is hoef ik niet te zeggen. Daarom is het geweldig”.

Initiatieven om smartphone  gebruik in verkeer terug te dringen

Er zjjn reeds een aantal initiatieven genomen om het smartphonegebruik in het verkeer terug te dringen

ANWB:  stelt dit najaar een tool aan het voltallige personeel ter beschikking die afleiding van de smartphone in de auto of fiets zo klein mogelijk maakt.
Founder Checkout:  produceren een app die de telefoon in een veilig rijden modus brengt.
Interpolis: automodus app.
Ministerie van Infrastructuur en Milieu:  bereidt een nieuwe campagne voor in lijn met dit convenant en werkt aan een verbod op appen op de fiets.
Mobility4Zero: produceert de Messageloud, een app die tekstberichten voorleest.
Samsung : bij de reclame-uitingen ‘Stuur vast, Smartphone Los’ toegevoegd. Op alle nieuwe toestellen is de In-Traffic Reply-app standaard toegevoegd.
Universiteit Twente:  doet onderzoek naar negatieve afleiding in het verkeer
Van den Broek Logistics: maakt gebruik van de safe drive pods in de vrachtwagen.

Andere partijen die het convenant ondertekenen maken binnen twee maanden bekend welke acties zij gaan ondernemen om uitvoering te geven aan het convenant.

bron ANWB