Meteoroloog Margot Ribberink: “Verzekeraars moeten voor een beter klimaat klanten stimuleren dingen anders te gaan doen.” “Verzekeraars zouden klanten moeten stimuleren om drie dingen anders te gaan doen: anders eten (meer planten), overstappen op echte groene stroom en anders gaan reizen. Daarnaast kunnen verzekeraars veel impact hebben met hun geld, maar ik vraag me af of ze ook precies weten waar hun geld zit”, antwoordt meteoroloog Margot Ribberink , spreekster op Verbond’s tweede KJimaatconferentie, in een interview op de website van de verzekeraarsorganisatie op de vraag wat zij verzekeraars met betrekking tot het klimaat zou willen meegeven.

Zij verwijst naar de actie begin dit jaar van 22 rijke Nederlanders die hun investeringen in olie, gas en kolen hebben teruggetrokken. “Zij wilden een duidelijk signaal afgeven richting de fossiele industrie. De totale waarde van die investeringen was zo’n 200 miljoen euro. Moet je je eens voorstellen wat het effect zou zijn als verzekeraars dat doen?”

Rol verzekeraars

Op de vraag hoe zij de rol van verzekeraars ziet, zegt zij: “Ik ben heel nieuwsgierig wat verzekeraars voor data hebben. En hoe die past bij de data van meteorologen. Op 4 juni trok er een heel actieve buienlijn over ons land die niet alleen veel regen en onweer, maar ook hagel en wind met zich meebracht. Een tornado heeft helaas ook ons huis geraakt, waardoor er weinig meer over is van ons rieten dak en alle bomen zijn omgewaaid. Naast mijn boerderij is er aanzienlijke schade toegebracht aan een rij huizen in Rheden. Gek genoeg was er aan de andere kant van de weg totaal geen schade. Dat maakte me nog nieuwsgieriger wat dat tornadospoor heeft opgeleverd. Het bleek te gaan om een heel smal spoor, van zo’n 50 meter breed, maar wel honderd kilometer lang. En hoewel het nog steeds heel lastig is om dat soort extreme buien exact te voorspellen, zal de rol van verzekeraars met name in de preventieve sfeer zitten. Wat kun je zelf doen om schade rondom je huis of gewassen te voorkomen?”

Volgens Ribberink doet de financiële sector niet genoeg. “Als ik zo her en der proef en ruik welke vragen er leven, is er nog veel meer mogelijk. Met name in de handprint en de keuzes die je als individueel bedrijf maakt. Ik zou wel eens een dagje bij bedrijven.” Aan de andere kant zij niet te geloven in strafmaatregelen zoals een hogere premie voor mensen met een tegelruin in plaats van  een groene tuin.

“Dan zit je weer in een negatieve in plaats van positieve boodschap. Ze kunnen wel meer stimuleren in plaats van dwingen. Het klimaat kun je ook leuk maken. Kijk maar naar de campagne die Klaverblad heeft gevoerd om meer groen in de tuin te krijgen. Negatieve verhalen leiden niet tot actie. Het is veel beter om uit te leggen wat mensen zelf kunnen doen. “

 Volgens Ribberink is het ‘heel slecht ’gesteld met het klimaat. “We krijgen door de hoge temperaturen in de stad, waar het door al dat beton nog zo’n acht graden warmer is dan op het platteland, ook te maken met meer zomersmog. Het aantal warme en tropische dagen stijgt maar door. We krijgen met meer hittegolven te maken, die ook nog eens langer gaan duren. Dat is niet zonder risico.”

Daarnaast moeten we rekening houden met een toename van teken, en daarmee dus ook met de ziekte van Lyme, de eikenprocessierups en de pollen in de lucht. In Amerika groeit de Ambrosia heel hard. Dat is dé hooikoortsplant, die we er gratis en voor niks bij krijgen. En dan heb ik het nog niet gehad over droogte, verzilting, schade aan de natuur, bosbranden, verzakkingen van huizen door de lage grondwaterstanden, meer extreme regen-, hagel- en onweersbuien en noem maar op. Als we op dezelfde voet doorgaan, wordt het echt een enorme puinhoop.”

  De meeste zorgen maakt zij zich over de combinatie van natuur, weer en mens. “Die kun je niet los van elkaar denken. En dat er nog steeds mensen zijn die niet door hebben dat we zelf de oorzaak zijn van deze crisis, vind ik misschien wel het allerergste.”