Graydon: Zakelijk betaalgedrag verslechtert


Voor het eerst in zes jaar is het zakelijk betaalgedrag verslechterd in het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden worden facturen nu na 39,9 dagen voldaan, 0,7 dagen langzamer dan in het eerste kwartaal van 2018. Dit blijkt uit de nieuwste Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In vergelijking met een kwartaal eerder (40,0 dagen) is het betaalgedrag licht verbeterd.

“Sinds het eerste kwartaal van 2018 zien we een verslechtering in het zakelijk betaalgedrag optreden. Deze verslechtering is in de laatste drie maanden van 2018 omgeslagen in een verbetering die zich ook dit jaar voorzichtig heeft doorgezet. Of dat zo blijft moet nog blijken, aangezien we de afgelopen drie jaar zagen dat het eerste kwartaal juist het kwartaal was waarin facturen het snelst betaald werden”, aldus Maurice van Weerdenburg van Graydon.

“Het is dus de vraag of de betaalsnelheid de komende maanden weer gaat verslechteren. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) heeft in elk geval aangegeven bij verslechtering de betaalcondities voor het MKB aan te willen scherpen.”