Reaal AOV: Ongevallen grootste veroorzaker arbeidsongeschiktheid in 2018

O


Uit een inventarisatie van Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) blijkt dat vorig jaar de meeste arbeidsongeschiktheid werd veroorzaakt door ‘Verwonding en Ongevalletsel’. Meer dan 18% van de uitval is daarmee toe te schrijven aan ongevallen. Op de tweede plaats (17%) staat ‘Psyche’ als belangrijkste uitvalveroorzaker (denk hierbij aan overspannenheid/burn-outs). Op de derde plaats staan aandoeningen aan o.a. rug en/of ledematen; de zogenaamde aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (ruim 15%). De top 5 bestaat vervolgens uit hart- en vaatziektes  en kanker en tumoren.

De Top 5 uitval 2018

De Top 5  belangrijkste veroorzakers van arbeidsongeschiktheid over 2018 ziet er dan als volgt uit:

  1. Verwonding en Ongevalletsel (o.a. botbreuken) – 18%
  2. Psyche (overspannenheid/burn-outs) – 17%
  3. Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat – 15%
  4. Hart- en vaatziektes – 4%
  5. Kanker en tumoren – 4%

(Gebaseerd op eigen cijfers Reaal AOV

Gezonde ondernemer loopt risico
Pim Hafkenscheid, directeur AOV bij Reaal: “Het liefste zien wij natuurlijk dat ondernemers gezond blijven en met plezier doorgaan met ondernemen. Een gezonde levensstijl helpt daar bij. Ondernemers blijven door een gezonde levensstijl langer fit en hebben minder psychische klachten. Wij zien echter wel een keerzijde van de medaille, want wij zien elk jaar weer een flinke uitval van gezonde ondernemers door ongelukken. Met name tijdens het sporten, zoals fietsen. En rond deze tijd van het jaar zien we natuurlijk ook ongevallen met skiën. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is daarom geen overbodige luxe, ook als je gezond en bewust leeft. ”

Preventie en arbeidsongeschiktheid
Hafkenscheid: “Wat verder opvalt aan onze cijfers van 2018 is dat we zien dat bij ons het aantal meldingen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ‘Psyche’ toeneemt. Ook in de media en de maatschappij komt meer aandacht voor mentale problemen zoals burn-outs, depressies of overspannenheid. Binnen ons preventieprogramma Reaal Lijfwacht zien wij de afgelopen jaren een verschuiving van werk-gerelateerde psychische klachten naar meer privé-gerelateerde klachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stress door een scheiding. Preventie en tijdig ingrijpen is bij psychische klachten essentieel. Binnen Reaal Lijfwacht heeft ‘Psyche’ dan ook onze volle aandacht.“