Zurich-CEO Mario Greco: “Cyberaanvallen worden onverzekerbaar”

De chief executive Zurich, Maria Greco,  waarschuwt dat cyberaanvallen – en niet natuurrampen – onverzekerbaar zullen worden nu de disruptie door cyberaanvallen blijft toenemen. “Cyberaanvallen zijn een risico om in de gaten te houden”, zei jij afgelopen maandag in The Financial Times. “Wat onverzekerbaar wordt, wordt cyber. Wat als iemand de controle over vitale delen van onze infrastructuur overneemt, wat zijn dan de gevolgen?”

Directies van verzekeringsmaatschappijen hebben hun bezorgdheid geuit over dit groeiende risico, aangezien bij recente aanvallen ziekenhuizen werden ontwricht, pijpleidingen werden afgesloten en overheidsdiensten het doelwit waren. Schades door cyberaanvallen in de afgelopen jaren hebben verzekeraars ook aangezet tot noodmaatregelen om hun blootstelling te beperken. Sommige verzekeraars hebben hierop gereageerd door hun polissen aan te passen en de prijzen op te drijven, zodat schades meer voor rekening komen van de getroffen bedrijven.