Zorgen over cannabis verhogen risico op productaansprakelijkheid


Recent onderzoek dat een verband legt tussen cannabisgebruik en een reeks gezondheidsrisico’s wijst erop dat dit de productaansprakelijkheidsrisico’s voor de groeiende industrie vergroten.  

De verzekeringsdekking voor de cannabissector, die de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid naarmate meer staten de drug legaliseerden, breidt zich uit, zeggen deskundigen. Maar verzekerden moeten hun polisvoorwaarden contracttaal controleren om er zeker van te zijn dat mogelijke risico’s in verband met gezondheidsproblemen gedekt zijn. 

Medische studies tonen een verband aan tussen cannabisgebruik en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een studie van onderzoekers verbonden aan de Stanford University concludeerde dat frequent, maar niet occasioneel, cannabisgebruik in verband werd gebracht met een verhoogd risico op coronaire hartziekten. “Vergeleken met nooit-gebruikers hadden dagelijkse cannabisgebruikers een verhoogde kans op het ontwikkelen van CAD,” aldus een samenvatting van de studie die werd gepresenteerd op de jaarlijkse wetenschappelijke zitting van het American College of Cardiology die samen met het World Congress of Cardiology werd gehouden.  

“Een belangrijke vraag is of cannabis een belangrijke hart- of vaatziekte kan veroorzaken, zoals een ernstige hartritmestoornis, hartaanval of beroerte”, aldus Ian Stewart, voorzitter van de nationale cannabis- en henneprechtpraktijk van Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker LLP in Los Angeles. “ Verder onderzoek kan nodig zijn voordat de ware omvang van eventuele blootstelling in meer detail bekend is.”  

De meeste onderzoeken naar het cardiovasculaire risico van cannabisgebruik zijn kortlopend, observationeel en retrospectief, aldus Stewart. Langdurige, prospectieve studies die worden gecontroleerd met product- en dosisstandaardisatie zouden betrouwbaarder zijn. De aansprakelijkheidsverzekeringsmarkt voor de cannabissector is beperkt, grotendeels vanwege de bezorgdheid over het verzekeren van een industrie die een product produceert dat illegaal is volgens de federale wetgeving. De verzekeringsmarkt breidt zich echter uit en de vraag naar dekking neemt toe. 

MGA CannGen Insurance Services LLC heeft een toename gezien in dekkingsaanvragen van exploitanten zoals makers van edibles, omdat gefabriceerde producten steeds meer marktaandeel krijgen in de cannabisbranche, aldus Charles Pyfrom, Head Marketing van Livermore, Californië. De MGU biedt limieten tot $ 5 miljoen voor algemene aansprakelijkheid en $ 10 miljoen voor productaansprakelijkheid. De polisvoorwarden veranderen ook om nieuwere consumptiemethoden te weerspiegelen.”  

Op het gebied van productaansprakelijkheid zien we dat mensen hogere verzekeringslimieten nemen,” tot wel $15 miljoen, aldus Brad Rutt uit Los Angeles, senior vice president en National Practice Leader bij Hub International Ltd..Ook de claims stijgen. 

 “We beginnen een toename te zien in productaansprakelijkheidsclaims. Ik heb de afgelopen 18 maanden meer productaansprakelijkheidsclaims gezien” dan in de vijf jaar daarvoor. De dekking van productaansprakelijkheid voor cannabisbedrijven varieert aanzienlijk qua polisvoorwaarden en bevat vaak uitsluitingen voor aandoeningen die zich na verloop van tijd ontwikkelen, zoals kanker of hart- en vaatziekten.”  

De omvang van de dekking, formuleringen en definities variëren per polisvorm voor productaansprakelijkheidsdekking voor cannabis, zei Michael H. Sampson uit Pittsburgh, een partner bij Leech Tishman Fuscaldo & Lampl LLC, die de verzekeringsdekkingsgroep van het advocatenkantoor leidt. “ Een verzekeringnemer moet nagaan of een polis bijvoorbeeld een uitsluiting van gezondheidsrisico’s bevat, zelfs als deze onder een andere naam wordt genoemd. Als je niet voorzichtig bent, denk je dat je een polis krijgt zonder een uitsluiting van gezondheidsrisico’s, maar, zoals blijkt, is het gewoon onder een andere naam in de polis. Polishouders moeten begrijpen wat ze krijgen en wat ze niet krijgen”. 

Hij vervolgt: “ Grotere, geavanceerde exploitanten in de cannabissector kopen een productaansprakelijkheidsverzekering naast andere standaarddekkingen, waaronder eigendom, autoaansprakelijkheid en werknemerscompensatie. De jaarlijkse inkomsten van een exploitant, het aantal staten waarin hij actief is en het aantal te verzekeren faciliteiten spelen allemaal een rol bij het bepalen van de limieten.”