Wereldwijd meer dodelijke beroepsziekten, minder dodelijke ongelukken


In 2019 worden 2,9 miljoen sterfgevallen wereldwijd toegeschreven aan werk, waarvan 2,58 miljoen sterfgevallen te wijten zijn aan werkgerelateerde ziekten en 320.000 aan werkgerelateerde ongevallen. De werkgerelateerde ziekten met een lange latentieperiode nemen toe, terwijl het aantal werkgerelateerde ongevallen is afgenomen. Werkgerelateerde circulatoire ziekten waren de belangrijkste oorzaak van 912.000 sterfgevallen wereldwijd, gevolgd door 843.000 werkgerelateerde maligne neoplasma’s, zo valt te lezen in een artikel in de ‘Scandinavian Journal of Work, Enviro & Health.

In de regio’s van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) met hoge inkomens, de Amerikaanse, Oost-Europese en West-Pacifische Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormden werkgerelateerde kwaadaardige neoplasmata echter de grootste ziektegroep. De aan werk toe te schrijven door arbeidsongeschiktheid vastgestelde levensjaren  (DALY) werden in 2019 geschat op 180 miljoen, met een daarmee samenhangend economisch verlies van 5,8% van het mondiale bbp. Nieuwe schattingen van psychosociale factoren vergrootten het mondiale verlies.

Conclusies

De last van werkgerelateerde ziekten en verwondingen is met 26% gestegen, van 2,3 miljoen jaarlijkse sterfgevallen in 2014 naar 2,9 miljoen in 2019. Het aantal door arbeidsongeschiktheid vastgestelde levensjaren dat  aan werk kan worden toegeschreven, is ook substantieel gestegen van 123 miljoen in 2014 naar 180 miljoen in 2019 (47% stijging ). Er zijn wel  grote regionale en landelijke verschillen aangetroffen.