Wereld Economisch Forum maakt grootste risico’s van 2022 bekend: Falen van klimaatmaatregelen, extreem weer en biodiversiteitsverlies

Het Global Risks Report 2022 heeft de belangrijkste risico’s voor de wereld in kaart gebracht nu het derde jaar van de COVID-19 pandemie ingaat. Het rapport, dat nu zijn 17e editie beleeft, heeft de Top 10 van wereldwijde risico’s op basis van zwaarte vastgesteld. De mondiale lijst wordt aangevoerd door het falen van klimaatregelen, gevolgd door extreem weer en biodiversiteitsverlies.

 De Top-10 wordt gecompleteerd door de volgende risico’s (in volgorde van zwaarte): Afbrokkeling van sociale cohesie, crises in levensonderhoud, besmettelijke ziekten, menselijke milieuschade, crisis natuurlijke hulpbronnen, schuldencrisis en geo-economische confrontatie

Het rapport,  dat is ontwikkeld door de Global Risks Advisory Board van het World Economic Forum in samenwerking met zijn strategische partners, Marsh McLennan, SK Group en Zurich Insurance Grou, en zijn academische adviseurs , moedigt leiders aan om buiten de driemaandelijkse rapportagecycli te denken en beleid te creëren dat risico’s beheert en de agenda voor de komende jaren vormgeeft.

Klimaatrisico’s blijven de wereldwijde bezorgdheid domineren. Maar terwijl de grootste risico’s op lange termijn betrekking hebben op het klimaat, draait de grootste bezorgdheid op kortere termijn wereldwijd rond maatschappelijke verdeeldheid, bestaanscrisissen en verslechtering van de geestelijke gezondheid. Dit is met name relevant omdat de meeste deskundigen denken dat het wereldwijde economische herstel de komende drie jaar ‘wisselvallig en ongelijkmatig’ zal zijn.

Carolina Klint, risk management leader, Continental Europe, Marsh, merkt op dat bedrijven, nu ze herstellen van de pandemie, hun aandacht richten op organisatorische veerkracht en ESG-kwalificaties. Ze benadrukte dat cyberdreigingen nu sneller groeien dan het vermogen om ze permanent uit te roeien, wat op zijn beurt duidelijk maakt dat noch veerkracht noch governance mogelijk zijn zonder ‘geloofwaardige en gesofisticeerde cyberriskmanagementplannen’. “Op dezelfde maniermoeten organisaties hun space risks  gaan begrijpen, met name het risico voor satellieten waarvan we steeds afhankelijker zijn geworden, gezien de toename van geopolitieke ambities en spanningen.”

Peter Giger, Group Chief Risk Officer van Zurich Insurance Group, gaf ook commentaar op het rapport en benadrukte dat de klimaatcrisis ‘de grootste bedreiging op lange termijn voor de mensheid’ blijft. “Als er geen actie wordt ondernomen tegen klimaatverandering, kan het mondiale BBP met een zesde krimpen, en de toezeggingen die op COP26 zijn gedaan, zijn nog steeds niet genoeg om de doelstelling van 1,5ͦC te halen. Het is nog niet te laat voor regeringen en bedrijven om iets te doen aan de risico’s waarmee zij worden geconfronteerd en om een innovatieve, vastberaden en inclusieve overgang op gang te brengen die de economieën en de mensen beschermt”.