Waarschuwing Chartered IIA en Airmic: Bedrijven moeten zich voorbereiden op voortdurende verstoring door geopolitieke incidenten


Bedrijven moeten zich voorbereiden op voortdurende verstoring door geopolitieke incidenten, waarschuwen Chartered IIA en Airmic. Een jaar na de inval in Oekraïne zijn geopolitieke risico’s niet meer weg te denken en bedrijfsleiders moeten actie ondernemen en scenarioplanning toepassen om er klaar voor te zijn – aldus een gezamenlijk rapport.

Nu het op vrijdag 24 februari een jaar geleden is dat de oorlog in Oekraïne uitbrak, heeft het Chartered Institute of Internal Auditors (Chartered IIA) samen met Airmic bedrijfsleiders opgeroepen om prioriteit te geven aan maatregelen ter voorbereiding op verdere geopolitieke verstoringen. Nu de geopolitieke spanningen overal ter wereld toenemen, vrezen beide organisaties dat bedrijven niet voorbereid zullen zijn op de volgende grote crisis.

Ter ondersteuning van hun oproep tot actie hebben het Chartered IIA en Airmic hun krachten gebundeld om een nieuw rapport uit te brengen: ‘Navigating geopolitical risk’, gepubliceerd in samenwerking met AuditBoard. Het rapport is bedoeld om raden van bestuur, interne audit en risicobeheer aan te moedigen nauwer samen te werken bij het aanpakken van de risico’s die samenhangen met geopolitieke gebeurtenissen. Aangezien interne audits een directe lijn heeft naar het auditcomité en riskmanagement een directe lijn heeft naar het risicocomité, hebben zowel interne audit als risicoprofessionals een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van een grotere weerbaarheid tegen geopolitieke gebeurtenissen.

Het verslag bevat verschillende belangrijke aanbevelingen voor raden van bestuur, interne audit en riskmanagement:

  • Raden van bestuur, interne audit en riskmanagement moeten geopolitieke risico’s erkennen als een strategisch risico voor het bedrijf: Geopolitieke risico’s bevinden zich niet in een silo, maar verergeren en versterken een groot aantal andere bedrijfskritische risico’s, zoals toeleveringsketens, juridische en compliancekwesties, reputatie, financiële liquiditeit en cybersecurity.
  • Bij de voorbereiding op geopolitieke risico’s zijn scenarioplanning en horizonscanning essentieel: Organisaties moeten de verleiding weerstaan om op gebeurtenissen gericht te zijn en wendbaar te blijven voor als de crisis toeslaat. Maar wendbaarheid is geen vrijbrief om hun reactie onmiddellijk te improviseren. Zij moeten voortdurend alle basisveronderstellingen over de waarschijnlijkheid en de gevolgen van de risico’s waarmee zij kunnen worden geconfronteerd, ter discussie stellen, stresstests uitvoeren en actualiseren.
  • Raden van bestuur, interne audit en riskmanagement moeten flexibel kunnen reageren op eenmalige gebeurtenissen die zich regelmatig voordoen: Het nieuwe tijdperk van geopolitieke onzekerheid vereist dat organisaties alert reageren op crises en permanent paraat zijn.
  • Raden van bestuur, interne audit en riskmanagement moeten nauwer samenwerken als partners bij het beheer van geopolitieke risico’s: de sleutel daartoe is het delen van informatie en het relevant maken daarvan voor de organisatie.
  • Interne audit- en risicoprofessionals moeten zich uitspreken en het ondenkbare zeggen over geopolitieke risico’s en mogelijke scenario’s: zij moeten dit doen, zelfs als zij daardoor impopulair dreigen te worden bij de raad van bestuur. Het grotere risico is dat de directie of het bestuur zich omdraait en zegt: “Waarom heeft niemand dit zien aankomen?”.

Anne Kiem OBE, Chief Executive van het Chartered Institute of Internal Auditors, zei: “Met het oog op de geopolitieke risico’s die nog steeds bestaan, is het niet ondenkbaar dat er een einde komt aan deze situatie. Nu geopolitieke risico’s steeds ernstiger worden, moeten bedrijfsleiders lering trekken uit het conflict in Oekraïne, door ervoor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn op de volgende grote crisis die op komst is. Interne auditors moeten, in samenwerking met het riskmanagement, een essentiële rol spelen bij de ondersteuning van organisaties die voorbereid zijn op grote geopolitieke incidenten.”

Julia Graham, CEO van Airmic: “Geopolitieke risico’s komen veel hoger op de risicoradar van de meeste bedrijven te staan en vormen een agendapunt voor de raad van bestuur – een onderwerp dat vraagt om een gezamenlijke reactie van risico- en interne auditprofessionals. Veerkracht opbouwen is noodzakelijk. Bedrijven moeten voorbereid zijn op aanzienlijke verstoringen als gevolg van politieke incidenten”. 

Richard Chambers, Senior Internal Audit Advisor van AuditBoard (en voormalig President en CEO van het Global IIA) zei: “Het rapport van het Chartered IIA en Airmic over het navigeren in geopolitieke risico’s kon niet actueler zijn, gezien de eenjarige verjaardag van de oorlog in Oekraïne. Raden van bestuur zouden zich tot hun interne audit- en riskmanagementfuncties moeten wenden om zekerheid te krijgen dat hun scenarioplanningsprocessen voor geopolitieke gebeurtenissen robuust zijn – in het nieuwe tijdperk van geopolitieke onzekerheid is samenwerking van cruciaal belang.”  The full report is available here