VS: Vroege schattingen NHTSA tonen algemene stijging verkeersdoden in 1e helft 2022, 2e kwartaal 2022 voorspelt eerste daling sinds 2020


De National Highway Traffic Safety Administration heeft onlangs haar eerste schattingen gepubliceerd van verkeersdoden in de eerste helft van 2022. Naar schatting 20.175 mensen kwamen om bij verkeersongevallen, een stijging van ongeveer 0,5% ten opzichte van de 20.070 doden die de NHTSA voorspelde voor de eerste helft van 2021. Daarnaast geeft de organisatie aan dat het tweede kwartaal van 2022, van april tot juni, de eerste daling van het aantal verkeersdoden kende na zeven opeenvolgende kwartalen van jaar-op-jaar stijgingen van het aantal verkeersdoden die begonnen in het derde kwartaal van 2020.

“Het aantal verkeersdoden lijkt voor het eerst sinds 2020 te dalen, maar ze liggen nog steeds op een hoog niveau dat vraagt om dringende en aanhoudende actie. Deze sterfgevallen zijn te voorkomen, niet onvermijdelijk, en we moeten dienovereenkomstig handelen,” zegt de Amerikaanse minister van Vervoer Pete Buttigieg. “Veiligheid is onze belangrijkste missie bij het Department of Transportation, en we zullen onze inspanningen verdubbelen om het tragische aantal doden op de wegen van ons land te verminderen.”

In januari onthulde minister Buttigieg de National Roadway Safety Strategy, waarin de uitgebreide aanpak van het ministerie wordt beschreven om het aantal ernstige verwondingen en doden op snelwegen en straten aanzienlijk te verminderen. De bipartisan Infrastructure Law van president Biden voorziet in een ongekende financiering voor veiligheid om het ambitieuze langetermijndoel van het ministerie te bereiken, namelijk nul verkeersdoden.

“Hoewel het bemoedigend is dat het aantal verkeersdoden de afgelopen maanden is gedaald, blijft het aantal verkeersdoden in dit land een crisis”, aldus Ann Carlson, waarnemend NHTSA-administrateur. “Nu is het tijd voor alle belanghebbenden, waaronder staten, lokale vervoersinstanties, de industrie, non-profitorganisaties en anderen, om gebruik te maken van de aanzienlijke financiële middelen en instrumenten die in het kader van de bipartisan Infrastructure Law van de president beschikbaar zijn gesteld en om samen met het USDOT de veilige systeembenadering van de National Roadway Safety Strategy toe te passen, zodat we het tij van de jarenlange stijging van het aantal verkeersdoden kunnen keren.”

USDOT is begonnen met een aantal actiepunten in de NRSS:

  • In mei heeft de Federal Highway Administration richtsnoeren voor complete straten uitgegeven en moedigt zij de staten aan complete straten te ontwikkelen met behulp van de formulefinanciering die wordt verstrekt via de bipartisan Infrastructure Law van de president.
  • In maart heeft de NHTSA een verzoek om commentaar gepubliceerd over de voorgestelde aanzienlijke verbeteringen van het New Car Assessment Program, onder meer door voor te stellen nog vier technologieën voor geavanceerde rijhulpsystemen toe te voegen aan de reeds door de NHTSA aanbevolen technologieën. Deze nieuwe technologieën omvatten dodehoekdetectie, dodehoekinterventie, rijstrookassistentie en automatische noodremmen voor voetgangers. De mededeling beschrijft ook de routekaart van de plannen van het agentschap om NCAP de komende 10 jaar gefaseerd bij te werken, zodat mogelijk ook rekening wordt gehouden met de veiligheidsvoorzieningen van het voertuig voor mensen die rond de auto lopen of fietsen.
  • In juni heeft de NHTSA een definitieve regeling uitgevaardigd inzake beschermingsinrichtingen aan de achterzijde voor aanhangwagens en opleggers.
  • USDOT heeft een bericht van financieringsmogelijkheid gepubliceerd voor 1 miljard dollar voor het eerste jaar van het gloednieuwe Safe Streets and Roads for All-programma, dat wordt gefinancierd door de bipartisan Infrastructure Law van de president.

Bovendien heeft de NHTSA een permanent algemeen bevel uitgevaardigd om meer gegevens te verzamelen over ongevallen die zich voordoen wanneer geautomatiseerde rijsystemen en geavanceerde rijhulpsystemen worden ingeschakeld.

Uit de voorlopige gegevens van de USDOT’s FHWA blijkt dat het aantal afgelegde voertuigkilometers in de eerste helft van 2022 met ongeveer 43,2 miljard mijl is toegenomen, een stijging van 2,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkeersdoden in de eerste helft van 2022 daalde tot 1,27 verkeersdoden per 100 miljoen afgelegde kilometers, tegenover de verwachte 1,30 verkeersdoden per 100 miljoen afgelegde kilometers in de eerste helft van 2021.

NHTSA kondigde ook aan dat de prognoses voor twee van de regio’s (NHTSA-regio’s 3 en 9) werden herzien. De verwachte verkeersdoden in het eerste kwartaal van 2022 voor regio 3 werden naar beneden bijgesteld, terwijl de prognoses voor regio 9 naar boven werden bijgesteld. De prognoses voor de andere regio’s werden licht gewijzigd. Dit leidde niet tot een herziening van de geraamde verkeersdoden voor het hele land.