VGA Verzekeringen wil uitgroeien tot hét expertisecentrum voor gemeenten op het gebied van risico- en schademanagement en verzekeren


VGA Verzekeringen, het 60 medewerkers tellende bedrijfsonderdeel van de Gemeente Amsterdam, wil verder uitgroeien tot hét expertisecentrum op het gebied van risico- en schademanagement en verzekeren  voor de operationele risico’s van gemeenten in 2025. Dat komt naar voren  uit een dubbelinterview van directeur Mirjam Heijnen en Key Account Manager Martijn Stegge in de recent verschenen VNAB Visie.

In een toelichting schrijven zij: “Wij hebben op deze terreinen volop kennis en ervaring in huis en zouden die ook voor andere gemeenten kunnen inzetten. Momenteel maken de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer al gebruik van onze verzekerings-, risico- en schademanagementdiensten maar dat aantal willen we graag verder uitbreiden. “Elke ‘deelneming’ binnen VGA heeft een eigen adviesteam, bestaande  uit een verzekeringsspecialist, een ervaren schadespecialist en een riskmanager. Sowieso willen we de komende tijd meer bekendheid genereren voor de verschillende disciplines die we gemeenten kunnen bieden.”

Riskconsultancy

Zij kondigen in het interview  daarnaast aan dat VGA zich de komende jaren ook nadrukkelijker gaat richten op de advisering op het gebied van riskmanagement, waarin zij volop expansiemogelijkheden zien. “Aan gerichte adviezen en begeleiding op dat vlak is in onze optiek dan ook veel behoefte bij gemeenten en andere organisaties, zo ervaren wij meer en meer. Mede door de verhardende verzekeringsmarkt met  daarmee gepaard gaande  premieverhogingen,  dekkingsbeperkingen en -uitsluitingen wint het voorkomen van schades steeds meer aan belang. Bovendien is ook bij gemeenten de noodzaak groter geworden om op de kosten te letten en te kijken naar verantwoorde bezuinigingsmogelijkheden.”

Zij vervolgen: “Mede op basis van onze knowhow en ervaring op schadegebied kunnen wij gemeenten goed adviseren over de risico’s die zij lopen en wat de beste maatregelen zijn om de kans op schade tot een minimum te reduceren. Overigens wordt hiervoor al steeds vaker een beroep gedaan op onze riskmanagementspecialisten. Momenteel houden twee collega’s zich al fulltime bezig met de advisering en begeleiding van gemeentelijke diensten op preventief gebied. Maar dat gaat aantal gaan we de komende jaren met extra krachten uitbreiden als de opdrachten toenemen”.

Samenwerking

VGA is aangesloten bij meerdere brancheorganisaties, waaronder de  VNAB, NARIM, NRV, Adfiz, Verbond van Verzekeraars en het VPO. Mede daarom hebben ze vanuit verschillende invalshoeken zicht op het reilen en zeilen binnen de verzekeringsbranche. En zien ze mogelijkheden tot verdere verbetering. Zo pleiten Heijnen en Stegge onder meer voor meer samenwerking  tussen de verschillende marktpartijen. “Zoeken naar oplossingen in plaats van naar uitsluitingen, dat moet het uitgangspunt zijn. Door meer gezamenlijk naar risico’s te kijken kunnen we de bekende, momenteel wat lastiger te verzekeren risico’s verzekerbaar houden maar ook voor onze  klanten een adequate verzekeringsoplossing bieden voor  de nieuwe, nog onbekende risico’s.”

Zij vragen de markt dan ook serieus, op individuele basis te kijken naar de risico’s die gemeenten en aanpalende diensten lopen en meer open te staan voor de acceptatie van aansprakelijkheids- en andere risico’s. “We zijn ervan overtuigd dat vooral de aansprakelijkheidsrisico’s  voor gemeenten minder groot zijn dan vaak door verzekeraars wordt gedacht  en zeker met de juiste riskmanagementaanpak beheersbaar en dus verzekerbaar zijn.”

https://www.vnab.nl/nl-NL/kennis/vnab-visie