Verzekeraars verwelkomen nieuw natuurrisico-portaal Duits KNMI; functionaliteit moet worden verbeterd


De Duitse weerdienst  DWD gaat een landelijk portaal voor natuurrampen opzetten. Vanuit het oogpunt van de verzekeraars is het project een belangrijke stap in de richting van meer preventie. Ze hebben echter een paar wensen voor verbetering.

Ter gelegenheid van de voorlegging van het geplande natuurgevarenportaal van de Duitse weerdienst (DWD) aan de Federale Raad, prijzen verzekeraars het project als een belangrijke mijlpaal voor meer preventie en betere bescherming van de bevolking tegen toekomstige natuurrampen. “Na jaren van politieke discussie worden de gevolgen van de voortschrijdende klimaatverandering en het groeiende risico op steeds meer extreme weersomstandigheden eindelijk duidelijk”, zegt Jörg Asmussen, directeur van de Duitse Vereniging van Verzekeraars (GDV).

Voor een modern, begrijpelijk en informatief portaal voor natuurgevaren zijn echter meer functionaliteiten nodig dan eerder was voorzien. “Er moet voor worden gezorgd dat het portaal meer biedt dan alleen een waarschuwingsfunctie voor noodweer,” aldus Asmussen. In plaats daarvan moet het doel van het natuurrisico-portaal zijn om de bevolking bewust te maken van de volledige omvang van hun eigen gevaren.

“Kaarten die de gevaarsituatie voor verschillende natuurgevaren op het exacte adres laten zien, zijn hiervoor essentieel – en ze moeten op een eenvoudige en begrijpelijke manier voor iedereen worden gepresenteerd,” zegt Asmussen. Dit is de enige manier waarop het portaal huiseigenaren, huurders en bedrijven kan stimuleren tot preventie en schadebeperking. Tegelijkertijd moet het portaal concrete tips en informatie geven over de verschillende preventiemogelijkheden.

Portaal moet alle bestaande gegevens bundelen

De verzekeraars doen ook een beroep op de deelstaten om alle beschikbare gegevens over natuurrampen te bundelen in het nieuwe landelijke portaal. Volgens Asmussen laat het Oostenrijkse HORA-portaal zien dat een gecentraliseerd platform ook in een federale structuur kan worden geïmplementeerd. De DWD is de juiste plaats voor de tool. De directeur van GDV benadrukte ook de steun van de verzekeringssector voor het project. “We zijn bereid om onze uitgebreide expertise over natuurrampen en de daaruit voortvloeiende schade in te brengen in het project. We moeten samenwerken om het bewustzijn van preventie en aanpassing aan klimaateffecten over de hele linie te vergroten,” zei Asmussen.  

Een nationaal portaal voor natuurrampen, dat voor elk adres in Duitsland het risico op natuurrampen zoals overstromingen, zware regenval of aardbevingen laat zien, maakt deel uit van een totaalconcept dat door de verzekeraars is ontwikkeld om bescherming te bieden tegen natuurrampen. Het concept combineert preventie, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en verzekeringsprojecten. Naast het natuurgevarenportaal voorziet het ook in een natuurgevarencertificaat voor elk gebouw in Duitsland. Verder mogen er geen nieuwe gebouwen worden gebouwd in aangewezen gevarenzones en moeten preventie en aanpassing aan klimaateffecten deel gaan uitmaken van de bouwvoorschriften van de deelstaten.