Vertrouwen centraal tijdens andermaal druk en geanimeerd NARIM Congres

Een nieuwe locatiehet groene en duurzame Inspyrium in Cuijk., vormde het decor voor de 2022-editie van het NARIM Congres, dat net als vorig jaar gelukkig weer fysiek kon worden bezocht. Maar voor de rest was het gisteren (2 juni) gehouden  event als vanouds: een uitgebreid dagprogramma onder leiding van de energieke moderator Maarten Bouwhuis,  bijzondere sprekers, een paneldiscussie met vertegenwoordigers van  drie relevantie brancheorganisaties, twee rondes met een groot aantal subsessies maar bovenal de fysieke aanwezigheid van vele honderden brancheprofessionals. Andermaal ingrediënten die van het NARIM Congres ook dit jaar een geanimeerde en geslaagde dag maakten,  die werd afgesloten met een BBQ op  de bijzondere en hoog gelegen Dakkas ban het Inspyrium-gebouw.

Met als titel ‘State of Trust’ stond het NARIM-congres volledig in het teken van het thema vertrouwen: In jezelf, elkaar en de rol van de branche in de toekomst: “Vertrouwen is de onzichtbare ‘smeerolie’ van iedere samenwerking. In een sfeer van vertrouwen kunnen we nieuwe initiatieven ontplooien, maar elkaar ook aanspreken op verantwoordelijkheden. Met dit congres wil NARIM de juiste omstandigheden creëren om dit onderlinge vertrouwen verder te versterken”, aldus de organisatie in de uitnodiging..

 In de plenaire zaal worden de deelnemers rond het centrale ‘graspodium’ geplaceerd in een zogenaamde ‘circle of trust’ (een opstelling aan vier zijden rondom het podium) en werden ze verwelkomd door een vertrouwd gezicht: dagvoorzitter Maarten Bouwhuis, die eerst oud-voorzitter Adri van der Waart kort interviewde  en daarna diens opvolger Albert van Haastecht. Laatstgenoemde lichte zijn keuze voor het voorzitterschap als volgt toe: “Ten eerste ben ik hiervoor gevraagd door Adria van der waart en tegen hem zeg je geen nee. Daar komt bij dat NARIM veel voor mij heeft betekend en wil ik graag iets voor de organisatie  terugdoen. En bovenal heb ik er veel zin  om met het NARIM door te gaan op de manier zoals we bezig zijn: kennis bieden en delen, marktontwikkelingen monitoren en duiden en fungeren als  aanspreekpunt en spreekbuis voor de markt.

 Keynote speaker en neurowetenschapper Erik Schoppen ging vervolgens dieper in op het thema vertrouwen: waarom is het zo belangrijk? Wat doet het met je? En hoe kunnen we ons vertrouwen in een sociale, duurzame toekomst vergroten? In een technisch onderbouwd verhaal zorgde hij voor enige verwarring bij de aanwezige brancheprofessionals met quotes als ‘alles is een illusie’,  ‘alle beslissingen zijn gekleurd  en worden op basis van vooraannames genomen’ en ‘u gaat na afloop weg met het idee dat niets meer is te geloven’.

 Paneldiscussie

Vertrouwen vormde ook het centrale thema in de aansluitende paneldiscussie tussen Ferdinand Soeteman (Verbond van Verzekeraars), Rob ter Mors (VNAB) en Albert van Haastrecht (NARIM). Uit een poll onder de deelnemers bleek onder meer dat in verhouding tot de crises waarmee de samenleving wordt geconfronteerd dat het redelijk tot goed is gesteld  met  ‘de staat van vertrouwen’ van en in de branche en dat de meningen over de impact van de crisis op de bedrijfstak ongeveer fifty fifty is. Daarbij wordt de arbeidsproblematiek (18%) als grootste zorg gezien, gevolg door de klimaatverandering (15%) en grondstoffenproblematiek en de oorlog in Oekraïne (beide 14%).  Opvallen was de lage score van cyber (8%.

Narim Congres 2021 | Bestuur

Hoewel nadrukkelijk werd aangegeven dat in de huidige (harde) markt het vinden van adequate verzekeringsdekkingen niet altijd even eenvoudig is, waren de drie panelleden positief over de samenwerking. Iets dat overigens krachtig werd bevestigd door de aanwezigen waarvan het overgrote deel aangaf vertrouwen te hebben in een góede onderlinge  samenwerking. Zowel Van Haastrecht, Ter Mors als Soeteman benadrukten het belang om vooral ook over de vele nieuwe risico’s die zich aandienen met elkaar in gesprek te blijven, het voortouw te nemen  en naar adequate oplossingen te blijven  zoeken. Met het idee dat als dat niet gebeurt  dat een remmende werking kan hebben op de ontwikkelingen bij bedrijven, bijv. op ESG- gebied en op het terrein van de energietransitie, en daarmee ook op de omzetontwikkeling bij verzekeraars.  

Omdat netwerken voor de deelnemers aan congressen een belangrijk aspect is, had NARIM als afsluitende spreker gekozen voor netwerkexpert Judith Smits, onder meer bekend van het boek de Funfactor, die in haar ‘Grote netwerkshow’een aantal praktische netwerktips voor de aanwezigen in petto had en afsloot een heuse netwerkquiz, met schade-expert Klaas Borger (Artium Experts) als winnaar. De praktische tips konden bij de aansluitende  de borrel en BBQ vervolgens nog enkele uren in praktijk worden gebracht.