Verstoring toeleveringsketen nog twee keer zo hoog als vóór de pandemie

Het niveau van verstoring van de toeleveringsketen is volgens organisaties nog steeds meer dan twee keer zo hoog als vóór de pandemie. Bijna de helft van de respondenten (45,7%) ondervond deze problemen met hun meest nabije leveranciers op niveau (TIER) 1, terwijl 24,1% meer verstoringen op niveau (TIER) 2 zag, waarbij deze cijfers over de hele linie hoger lagen dan in het rapport van 2021. Dat blijkt uit het Supply Chain Resilience Report 2023 van BCI, waarin wordt gekeken naar het niveau van verstoring binnen wereldwijde supply chains, de invoering van Business Continuity-praktijken binnen de supply chain en de belangrijkste aandachtspunten voor supply chains in de komende vijf jaar.

Met betrekking tot deze verstoringen zijn de respondenten gelijk verdeeld tussen degenen die de pandemie een beperkt effect op hun toeleveringsketen zagen hebben (44,1%) en degenen die ofwel grote (33,8%) ofwel ernstige (10,3%) domino-effecten ondervonden. Een positieve bevinding is echter dat de meeste organisaties de gevolgen van de pandemie voor hun toeleveringsketen inmiddels hebben beperkt. Indien verdere maatregelen worden genomen, kan een van de gevolgen van de pandemie zijn dat er meer aandacht wordt besteed aan veerkrachtige toeleveringsketens.

Uit het 2023-rapport blijkt dat de aanvankelijke mate van activiteit om de veerkracht van de toeleveringsketen na de pandemie te vergroten, begint af te nemen, maar dat de toeleveringsketens er nog steeds aanzienlijk beter voor staan dan vóór de pandemie. “Het is echter van cruciaal belang dat de veerkracht van de bevoorradingsketen een belangrijk onderdeel blijft van de veerkrachtstrategieën in de toekomst en de mensen uit de praktijk zullen het belang hiervan onder de aandacht van het hogere management moeten blijven brengen, zodat de uit de pandemie geleerde lessen kunnen worden toegepast op nieuwe uitdagingen in de nabije toekomst. Dit wordt steeds belangrijker aangezien slechts een derde van de respondenten de betrokkenheid van het topmanagement bij de veerkracht van de toeleveringsketen als “hoog” beoordeelde, wat betekent dat als deze betrokkenheid niet opnieuw wordt aangewakkerd, de kans om lering te trekken uit de pandemie snel zou kunnen verdwijnen”, aldus de onderzoekers.

Huidige en toekomstige uitdagingen

Volgens de respondenten vormen cyberaanvallen en datalekken de grootste bedreiging voor de supply chain, zowel in de komende 12 maanden als de komende vijf jaar. Dit ondanks het feit dat cyberaanvallen de zesde plaats innemen op de lijst van verstoringen van de toeleveringsketen in de afgelopen 12 maanden.

De oorzaak van de meeste verstoringen in het afgelopen jaar was in feite een gebrek aan talent of personeelstekort, met 46,8% van de respondenten, maar slechts 39,7% van de organisaties verwacht dat dit in de komende vijf jaar een punt van zorg zal zijn. Uit het rapport blijkt dat sommige terugkerende bedreigingen, zoals personeelstekorten, nog steeds een wijdverbreide impact hebben op toeleveringsketens en daarom het nodige gewicht moeten krijgen in de toekomstige analyse van het bedreigingslandschap door een organisatie, zodat organisaties een accuraat beeld hebben van wat hen te wachten staat.

Anderzijds is het geruststellend te constateren dat organisaties wel degelijk nadenken over en plannen maken voor bedreigingen en trends op langere termijn. Zo plaatsen organisaties energietekorten (41,3%), natuurrampen (44,4%) en slechte weersomstandigheden (46,0%) in de top vijf van risico’s voor supply chains.

Andere uitkomsten:

  • Het aantal organisaties dat een gecentraliseerde aanpak gebruikt voor het melden van verstoringen in de toeleveringsketen heeft het hoogste niveau bereikt in de geschiedenis van het rapport (35,6%). In totaal rapporteert nu 73,4% van de organisaties over verstoringen van de toeleveringsketen;
  • Gemiddeld beschikt slechts 57,0% van de belangrijkste leveranciers over een Business Continuity-regeling. Bij een verstoring van de toeleveringsketen is de kans dus bijna 50% dat een leverancier niet over mitigerende maatregelen beschikt;
  • De respondenten die de continuïteitsplannen van hun leverancier niet hebben gecontroleerd of gevalideerd, zijn gestegen tot 49,6%, tegenover 43,4% in het verslag van vorig jaar. Dit is echter nog steeds een verbetering ten opzichte van de cijfers van vóór de pandemie, en de organisaties die uitgebreidere controles uitvoeren (zoals het gezamenlijk oefenen van plannen) zijn in de loop van de drie jaar ook toegenomen.

Rachael Elliott, Head of  Thought Leadership, BCI:”Tijdens de pandemie werden we gestimuleerd door een aanzienlijke toename van de aandacht van het senior management voor de veerkracht van de toeleveringsketen. Dit droeg bij aan een aantal positieve veranderingen in de supply chain-strategieën: meer rapportage, meer aandacht voor due diligence bij leveranciers en meer investeringen in technologie om de veerkracht van leveranciers te helpen managen. Hoewel deze aandacht is afgenomen nu de problemen in verband met COVID-19 beginnen af te nemen, is het bemoedigend om te zien dat organisaties overtuigd blijven van het belang van een hoger niveau van rapportage, van de invoering van due diligence bij leveranciers in een vroeg stadium van contractonderhandelingen en van een heroverweging van het dreigingslandschap bij het overwegen van mogelijke toekomstige gevolgen voor de toeleveringsketens. Goede vooruitgang dus, maar wij, als weerbaarheidsprofessionals, moeten hard blijven werken om het belang van weerbaarheid van leveranciers onder de aandacht van het senior management te brengen om hun blijvende steun te behouden.”

Volg de onderstaande link om uw exemplaar van het rapport te downloaden: https://www.thebci.org/resource/bci-supply-chain-resilience-report-2023.html