VeiligheidNL start onderzoek naar ongevallen met voetgangers

VeiligheidNL is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en waterstaat  gestart met een verdiepend onderzoek naar ongevallen met voetgangers. Het doel is om actueel inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van slachtoffers van een voetgangersongeval die bij de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomen.

De dataverzameling van het onderzoek is begin oktober 2022 gestart en loopt door tot oktober 2023. De resultaten verwachten wij halverwege 2024 te kunnen publiceren.

Dankzij dit onderzoek krijgen we meer inzicht in kwetsbare groepen voetgangers en de oorzaken en gevolgen van de ongevallen. Dat helpt overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau bij het maken van beleid voor het voorkomen van voetgangersongevallen en het verbeteren van veiligheid voor voetgangers.

Lees meer over dit onderzoek.  

Jaarlijks raken veel voetgangers gewond bij een ongeval. In 2019 zijn 24.000 voetgangers behandeld op een SEH. De slachtoffers van voetgangersongevallen zijn personen die zijn gevallen of op de openbare weg zijn gebotst tegen een rijdend voertuig of object. Daarnaast gaat het om mensen die zich verplaatsen met (elektrische) wieltjes, zoals een rolstoel, rollator, step, skeelers/skates en skateboard. Dankzij dit onderzoek krijgen we meer inzicht in kwetsbare groepen voetgangers en de oorzaken en gevolgen van de ongevallen. Dat helpt overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau bij het maken van beleid voor het voorkomen van voetgangersongevallen en het verbeteren van veiligheid voor voetgangers.

Onderzoek op basis van het Letsel Informatie Systeem Het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL heeft gegevens over slachtoffers van een voetgangersongeval, die een SEH-afdeling bezochten. Met deze data brengen we in kaart hoe vaak en waardoor deze personen gewond raakten. Tijdens dit verdiepend onderzoek naar slachtoffers van een voetgangersongeval sturen wij hen een vragenlijst via het ziekenhuis met daarin vragen over onder andere het ongeval en hun loopgedrag