VeiligheidNL: 661.000 bezoeken aan Spoedeisende Hulp in verband met letsel

In Nederland vonden in 2022 naar schatting 661.000 SEH-bezoeken plaats in verband met letsel. Dit is ruim een derde van het totaal van circa 1,8 miljoen SEH-bezoeken in 2022. Het aantal van 661.000 SEH-bezoeken komt overeen met 3.800 SEH-bezoeken in verband met letsel per 100.000 inwoners. Het aantal SEH-bezoeken voor letsel is weer terug op het niveau van voor de COVID-19 pandemie, zo blijkt uit kerncijfers verzameld door middel van het Letsel Informatie Systeem (LIS), waarin de SEH-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland behandelde letsels en vergiftigingen registreren.

In verreweg de meeste gevallen (95%) ging het om letsel door een ongeval (privé-sport-arbeid-verkeer). In een klein deel van de gevallen was het letsel een gevolg van opzettelijk toegebracht letsel (geweldpleging of zelfbeschadiging). Deze verdeling was niet anders dan in andere jaren. In 2022 overleden 10.513 personen aan de gevolgen van letsel waaronder 7.541 slachtoffers van een ongeval.

Bekijk hier de hele rapportage

Over de periode 2013-2022 is het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een privé-, verkeers- of arbeidsongeval gestegen. Het aantal SEH-bezoeken in verband met een ernstige sportblessure is juist gedaald.

Bij alle vier de typen ongevallen(privé, verkeer, sport, arbeid)  is in meer of mindere mate de COVID-19-periode zichtbaar, evenals een ‘herstel’ in 2022. Opvallend is dat het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel door een verkeersongeval in 2022 significant hoger uitkomt dan het aantal in 2019 voor de COVID-19-pandemie, bij verkeer  was in die periode sprake van een lichte stijging terwijl het aantal slachoffers door sport en arbeidsongevallen in die jaren vrijwel stabiel bleef.

Gemeten over de afgelopen tien jaar is het aantal SEH-bezoeken na een letsel  als gevolg van een verkeersongeval fors  gestegen, met maar liefst 31%; ongevallen in de  privé-sfeer leidden tot 22% meer SEH-bezoeken en arbeidsongevallen tot 17% meer. SEH-bezoeken door sportongevallen liepen in die tien jaar met 11% terug.

.Stijgende trends bij ouderen en in het verkeer

VeiligheidNL: “Uit de letselcijfers van 2022 kunnen we ook concluderen dat op basis van omvang, ontwikkeling en kosten ouderen al jarenlang een belangrijke doelgroep vormen voor de preventie van ongevallen. Gezien de vergrijzing zal dat zonder succesvolle interventie vermoedelijk ook de komende jaren het geval zijn. Naast een groot aantal SEH-bezoeken na een privé-(val)ongeval in deze leeftijdsgroep in 2022, zien we ook een stijgende trend.Bij de verkeersongevallen zet, na de COVID-19-dip in de jaren 2020-2021, de stijgende trend van voor de COVID-19-periode door in 2022. Vooral op basis van deze ongunstige ontwikkeling in de tijd, is tevens aandacht voor de preventie van verkeersongevallen (met name fietsongevallen bij ouderen) nog steeds zinvol.”