Twaalf procent Nederlanders is psychisch ongezond; percentage laatste vier jaar niet veranderd, wel toename in vierde kwartaal 2020

In 2020 was 12% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit is de laatste vier jaar niet veranderd. Wel nam de psychische ongezondheid in het vierde kwartaal van 2020 licht toe ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019. Onder 18- tot 40-jarigen komt psychische ongezondheid iets meer voor dan onder de oudste en jongste leeftijdsgroepen. Alleenstaanden jonger dan 65 jaar en ouders in eenoudergezinnen zijn relatief vaak psychisch ongezond. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête.

De psychische (on)gezondheid is gemeten door respondenten in de enquête vijf vragen te stellen over de gemoedstoestand in de afgelopen vier weken, waaronder “Voelde u zich kalm en rustig?” en “Voelde u zich neerslachtig en somber?” Op basis van de antwoorden kon een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (heel gezond) worden berekend. Mensen met een score onder de 60 zijn aangemerkt als psychisch ongezond: 12% van de mensen van 12 jaar of ouder had in 2020 een minder goede psychische gezondheid. Dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van de jaren 2017–2019.

Minste psychische klachten onder jongere; alleenstaanden voelen zich vaakst psychisch ongezond

Jongeren van 12 tot 18 jaar (7%) en 65-plussers (bijna 10% procent) rapporteren het minst vaak psychische problemen. In de leeftijdsgroep van 18 tot 40 jaar was ongeveer 14% psychisch ongezond. Voor alle leeftijdsgroepen is er vrijwel geen verschil ten opzichte van 2019. In 2017 tot en met 2020 zijn er (voor alle leeftijdsgroepen) geen significante veranderingen zichtbaar in de psychische ongezondheid. Psychische ongezondheid komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen: 14% tegen  9%.

 Alleenstaanden jonger dan 65 jaar hebben relatief vaak een minder goede psychische gezondheid. Ongeveer een kwart van hen is psychisch ongezond. Dit is hoger dan bij partners in paren met of zonder kinderen in dezelfde leeftijdsgroepen. Alleenstaanden jonger dan 40 jaar rapporteerden in 2020 (25%) vaker psychische ongezondheidsklachten dan in 2019 (20%). Partners in een paar zonder kinderen tot 40 jaar voelden zich in 2020 (14%) vaker psychisch ongezond dan in 2018 (7%) en 2017 (8%).Ook onder ouders in eenoudergezinnen komt psychische ongezondheid naar verhouding vaker voor (21%) dan onder volwassenen in een paar met kind(eren) (8%).

In het vierde kwartaal van 2020 was 12,5% van de mensen van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit is iets hoger dan in het vierde kwartaal van 2019 (12,0%). In de eerste drie kwartalen van 2020 was de psychische ongezondheid niet hoger dan in dezelfde kwartalen van 2019.