TÜV Nederland: Risico Inspectie, wat levert het op?

Voordat u als verzekeraar of tussenpersoon een polis met een potentiële klant afsluit, is het belangrijk de benodigde informatie over deze klant te achterhalen. “Risico-inspecties kunnen deze informatie in kaart brengen Bovendien levert deze informatie inzichten in hoe de schaderisico’s nog verder beperkt kunnen worden. Een voordeel voor zowel verzekeraar als eigenaar van assets”,  schrijft TÜV Nederland in  onderstaand artikel.

Wat houdt een risico-inspectie in?

“Bij een risico inspectie gaat een risicoprofessional (voorheen risico deskundige) in opdracht van de verzekeraar, volmacht of makelaar een organisatie bezoeken en op basis van de beoogde soort verzekeringen de bijbehorende risico’s in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan risico’s op het gebied van brandschade, bedrijfsschade, aansprakelijkheid, milieuschade en machineveiligheid.

Tijdens een risico-inspectie bezoekt de risicoprofessional het bedrijf. De deskundige geeft zijn ogen de kost tijdens een inspectieronde en interviewt een aantal betrokken medewerkers in het bedrijf. Alle opgedane informatie wordt verzameld, geanalyseerd en omgezet in een rapportage. Het voornaamste doel van de risicoprofessional is het controleren of een bedrijf of organisatie voldoet aan de minimale acceptatiecriteria en de bevindingen te rapporteren. Maar hij of zij identificeert vooral ook of de schaderisico’s nog meer beperkt kunnen worden. Bij voorkeur met eenvoudige en efficiënte maatregelen.

Wat leveren de risico-inspecties op?

Een extra check voordat de verzekering wordt afgesloten, biedt inzicht en daardoor meer zekerheidsgevoel. Maar een risico-inspectie levert meer op dan dat, zowel voor de verzekeraar als de eigenaren van assets worden maatregelen voorgesteld die meteen effect sorteren.

De risicoprofessional verzamelt risico-informatie, analyseert deze en zet dit om in een voor acceptanten en andere betrokkenen heldere rapportage. Primair heeft de risicoprofessional dus de rol van inspecteur waarbij wordt gecontroleerd of een bedrijf of organisatie voldoet aan de acceptatiecriteria van zijn opdrachtgever.

Inspectieorganisatie TÜV Nederland heeft als risicoprofessional een risicomodel ontwikkeld dat elke preventiemaatregel weegt op de potentiele schadelast. Een organisatie heeft vaak geen capaciteit of budget om alle maatregelen tegelijk op te lossen en met dit risicomodel wordt duidelijk welke maatregel het meeste effect op de schaderisico’s heeft en dus als eerste uitgevoerd zou moeten worden.

Naar een hoger niveau

Met deze verweven inzichten in de risico’s wordt dus niet alleen de verzekeraar een stuk wijzer, maar ook de eigenaar. Zo biedt het contactmoment met de risicoprofessional kansen om het risicomanagement voor de verzekerde en dus ook voor u als verzekeraar, naar een nog hoger niveau te brengen.

Soms kan een relatief kleine en goedkope ingreep ervoor zorgen dat grote schade kan worden voorkomen. Vorig jaar was bijvoorbeeld een recordjaar met containerbranden. Landelijk lag de schadelast op circa 20 miljoen euro. Verdeeld over alle containerbranden is er dus sprake van heel veel klein leed, terwijl eenvoudige maatregelen – variërend van het wijzigen van de opstelplaats, tot afgesloten deksels of vast verankerde containers – de schade kunnen beperken of zelfs voorkomen. Een frisse blik van een risicoprofessional kan dit soort zaken voor u identificeren.

Onafhankelijk oordeel

Als verzekeraar kunt u de risico inspecties zelf uitvoeren, maar u kunt er ook voor kiezen dit door een onafhankelijke partij te laten doen. Zo’n risicoprofessional komt puur en alleen voor de risico inspectie en kan zich dus volledig focussen op het identificeren van schaderisico’s en bespreken van oplossingen om deze te beperken of te elimineren.

Een onafhankelijke partij die deze risico inspecties kan uitvoeren is TÜV Nederland. Zij zijn niet gelieerd aan verzekeraars, volmachten, makelaars, fabrikanten of vastgoedeigenaren en dus volledig onafhankelijk. De geregistreerde risicoprofessionals van TÜV Nederland zijn betrouwbaar, vakkundig, onafhankelijk en objectief en hebben ervaring in uw branche. Dit komt door de diversiteit aan specialismen die TÜV Nederland in huis heeft. Zo blijven de rapportages dichtbij de praktijk en zijn deze bovendien binnen 5 werkdagen gerealiseerd.”

Meer weten over een risico inspectie? Neem dan contact op met Remco Bosch.