TÜV Nederland: Ministerie doet aanbeveling stal jaarlijks te laten inspecteren

Eind maart bracht de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) zijn onderzoeksrapport ‘stalbranden’ naar buiten. In het rapport staat dat het terugdringen van stalbranden stokt, ondanks de inzet van vele partijen en tal van initiatieven uit de verzekeringssector. Een van de belangrijkste aanbevelingen in dit rapport is het jaarlijks inspecteren van stallen.

Stalbranden

De brandveiligheid voor staldieren is in de afgelopen acht jaar achteruitgegaan: het gemiddeld aantal dieren dat omkomt bij stalbranden is toegenomen en bij dodelijke stalbranden komen gemiddeld ook meer dieren om. De huidige cijfers: 37 stalbranden per jaar, waarvan 17 met dodelijke dierlijke slachtoffers en gemiddeld 143.000 dierlijke slachtoffers per jaar. De dieren verbranden levend of stikken door de rook. Over de bedrijfsrisico’s nog niet eens gesproken. De branden hebben vaak een elektrotechnische oorzaak. En als de brand eenmaal ontstaat, is het zeer moeilijk de dieren te redden. Oftewel, voorkomen is noodzaak.

Aanbeveling jaarlijkse inspecties

Daarom beveelt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) jaarlijkse inspecties van de stallen aan op brandveiligheid, waaronder een elektrakeuring volgens de best beschikbare norm. Maar wat is dan de best beschikbare norm? De (intensieve) sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vleeskalverhouderij hebben een verplichte periodieke elektrakeuring opgenomen in hun ketenkwaliteitssystemen. In eerste instantie was dit de agro-elektrakeuring. Later is deze grotendeels vervangen door de NEN 3140-keuring. De keuringen volgens NTA 8220 zijn ook toegestaan. Deze zijn weliswaar meer gericht op brandveiligheid, maar nog niet als verplichting opgenomen in de ketenkwaliteitssystemen.

De verzekeraars pleiten ook voor elektrakeuring volgens NTA 8220 en dan volgens de SCIOS Scope 10. De verzekeraars zien immers dat het aantal stalbranden en de schadelast niet dalen. Om na te gaan welke extra stappen mogelijk zijn, hebben ze in 2020 binnen het Verbond van Verzekeraars een werkgroep opgericht. Het Verbond heeft daarbij voorkeur voor wettelijke regelgeving, omdat veehouders en andere betrokken partijen bij de bouw van stallen dan bij voorbaat weten waar ze aan toe zijn, en daar niet pas achter komen als de verzekeraar in beeld komt. Dit is echter nog niet aan de orde.

SCIOS inspecties

SCIOS inspecties zijn ontstaan vanuit de wens om bij elektrotechnische keuringen meer nadruk te leggen op brandveiligheid in plaats van Arbo veiligheid (zoals de NEN 3140 en deels NEN 1010 keuringen). SCIOS inspecties vinden periodiek plaats. Voor stallen zijn SCIOS scope 10 en 12 relevant. SCIOS scope 10 richt zich op de inspectie van elektrisch materieel op brandrisico conform de NTA 8220. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de risico’s op brand bij elektrisch materieel. SCIOS scope 12 is van toepassing bij zonnestroom of fotovoltaïsche (PV) installaties. Daarbij wordt een zonnepaneelinstallatie geheel gecontroleerd. SCIOS scope 12 is zowel als nieuwbouwinspectie als periodieke inspectie mogelijk.

SCIOS inspecties via TÜV Nederland

SCIOS inspecties mogen alleen uitgevoerd worden door SCIOS gecertificeerde organisatie. TÜV Nederland is zo’n gecertificeerde organisatie. De inspecteurs met een hoog technisch kennisniveau denken praktisch mee waardoor er meer inzicht verkregen wordt in de brandrisico’s van de stallen. Zo wordt het risico op een stalbrand drastisch verminderd. Meer weten over de SCIOS inspecties door TÜV Nederland? Neem dan contact op met Kees Boks via dit contactformulier