Swiss Re identificeert 17 nieuwe risico’s en trends op technologisch, economisch, sociaal en milieugebied


  Swiss Re identificeert in haar 2023 SONAR-rapport 17 nieuwe risico’s en trends op technologisch, economisch, sociaal en milieugebied.  Toekomstige bedreigingen zijn onder meer kwaadaardige aanvallen op kunstmatige intelligentiesystemen, potentiële botsingen over nieuwe handelsroutes in het Noordpoolgebied en de gevaren van het gebruik van technologie om de aarde af te koelen

Van het openstellen van voorheen bevroren waterwegen in het Noordpoolgebied tot hackers die knoeien met kunstmatige intelligentie, het opkomende risicolandschap is veelzijdig. De 11e editie van het SONAR-rapport van Swiss Re laat volgens de opstellers zien dat de bedreigingen aan de horizon zich net zo dynamisch ontwikkelen als de technologische, geopolitieke en sociale veranderingen in de wereld van vandaag.

 Een belangrijk opkomend risico dat in het SONAR-rapport wordt genoemd en dat technologische, economische, sociale en milieukwesties omvat, is de ‘Arctic Opening’ “Nu de Noordelijke IJszee en het aangrenzende land twee tot drie keer sneller opwarmen dan de rest van de wereld, smelt het ijs en openen zich nieuwe sluiproutes voor de scheepvaart. Het gebied is echter een hotspot voor potentiële geopolitieke spanningen, waardoor bezorgdheid ontstaat over de manier waarop economische activiteiten en gerelateerde risico’s in de regio zullen worden beheerst.”

Broeinest van opkomende risico’s en potentiële risicoaccumulatie

Met SONAR willen we onze klanten en belanghebbenden in de sector proactief betrekPatrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer bij Swiss Re, zegt: “De gelijktijdige toename van economische belangen, milieuveranderingen en geopolitieke spanningen maken het Noordpoolgebied tot een broeinest van opkomende risico’s en potentiële risicoaccumulatie. Met SONAR willen we onze klanten en belanghebbenden in de sector proactief betrekken bij de discussie over opkomende risico’s, omdat we vinden dat dit de beste manier is om voorbereid te zijn.”

Een meer futuristisch maar mogelijk significant risico dat door SONAR wordt onderzocht, is SRM-technologie (Solar Radiation Management), die gebruikt zou kunnen worden om de aarde af te koelen. Hoewel dit de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde, namelijk de uitstoot van broeikasgassen, niet aanpakt, zou het volgens het rapport kunnen helpen de temperatuur op aarde te verlagen.

“Technieken zoals het injecteren van sterk reflecterende deeltjes in de atmosfeer om zonlicht terug de ruimte in te reflecteren, kunnen echter leiden tot een hele reeks nieuwe milieurisico’s en de mogelijkheid van internationale conflicten. Als SRM wordt geïmplementeerd en dan plotseling wordt beëindigd, kan dit leiden tot een snelle temperatuurstijging en daarmee samenhangende weersverschijnselen. Het zou kunnen leiden tot een toename of geografische verschuiving van extreme weersomstandigheden zoals droogte of orkanen. De vraag zou zijn hoe degenen die negatieve effecten ondervinden, gecompenseerd kunnen worden.”

AI

Een ander opkomend risico in de technologische ruimte zou kunnen voortvloeien uit complexe machine-leersystemen en kunstmatige intelligentie (AI). Deze twee gebieden met een grote impact zijn de drijvende kracht achter de volgende golf van technologische vooruitgang. Maar naarmate het gebruik van AI toeneemt, nemen ook de mogelijke risico’s toe. Professionele hackers kunnen modellen niet alleen misleiden tot het maken van fouten of het lekken van informatie, ze kunnen ook de prestaties van modellen schaden door trainingsgegevens te beschadigen of modellen voor machine learning te stelen en te extraheren.

 .

Het SONAR-rapport benadrukt hoe de opkomst van AI de kansen op fraude en verlies van intellectueel eigendom vergroot, zoals valse kredietwaardigheidsbeoordelingen of valse verzekeringsscores. “Bij autoverzekeringen kunnen AI-gebaseerde schadebeheersystemen zelfs worden misleid om enorme schade te zien waar die er niet is. Als AI wordt gehackt, kan dit zelfs leiden tot fysieke schade door autonome auto-ongelukken of medische foute diagnoses te veroorzaken.”