Suzanne Bordewijk (WIJ Advocaten): Nederlandse verzekeraars moeten zich schrap zetten voor D&O- en aansprakelijkheidsclaims na de pandemie

In een artikel in Commercial Risk Europe voorspelt Suzanne Borderwijk van Wij Advocaten  een toename van het aantal D&O- en werkgeversaansprakelijkheidsclaims nu de Nederlandse overheid haar Covid-19-steunmaatregelen voor bedrijven intrekt, waaronder de staatsherverzekeringssteun voor de kredietverzekeringssector eind juni. Hoewel de verzekeraars in Nederland in haar ogen snel en goed op de crisis hebben gereageerd, is de sector niet helemaal aan de impact van de sector ontsnapt.

.De pandemie heeft zijn tol geëist in de vorm van hogere premies in bepaalde bedrijfstakken, zoals reis-, evenementen-, cyber- en kredietverzekeringen, en de schadelast in deze  bedrijfstakken was aanzienlijk. Andere bedrijfstakken zoals motorrijtuigen, aansprakelijkheid en property/Business interruption  lijken minder te zijn getroffen door de pandemie. Een opvallend verschil met andere Europese landen is de dekking voor bedrijfsschade door de pandemie. Deze schades worden niet gedekt door de meeste standaardpolissen in Nederland, omdat hierin doorgaans de eis is opgenomen dat de verzekerde zaak materiële schade heeft opgelopen die is veroorzaakt door een hierin genoemd gevaar.

Als gevolg hiervan heeft WIJ geen gevallen gezien zoals die vaker voor zijn gekomen in het VK, Frankrijk en de VS, waar de polisvoorwaarden losser lijken te zijn en meer op maat gemaakte dekking werd opgenomen, vaak als onderdeel van een wereldwijd programma. Pandemiegerelateerde rechtszaken in Nederland zijn daarom relatief gering, net als in andere toonaangevende Europese markten zoals Duitsland en Italië.

Maar Bordewijk is van mening dat het intrekken van verschillende steunmaatregelen van de overheid, nu Nederland probeert over te gaan van de crisisbeheersingsfase die sinds afgelopen voorjaar van kracht is, effectief een nieuwe golf van claims zal ontketenen, grotendeels vanwege een gevreesde piek in faillissementen als de economische realiteit bijt.“ De belangrijkste risico’s die de pandemie vanuit een zakelijk perspectief met zich meebrengt, zijn vooral bedrijfsonderbrekingen en cybergerelateerde incidenten. Tot nu toe zijn Nederlandse bedrijven hier redelijk goed mee omgegaan, mede door de grote mate van overheidssteun aan bedrijven en de hoge dichtheid van cyberverzekeringen die in Nederland zijn afgesloten”, licht zij toe.

“Over het algemeen waren de belangrijkste juridische uitdagingen die de pandemie in Nederland met zich meebracht, niet verzekeringsgerelateerd. Er zijn vooral veel rechtszaken geweest over huurkwesties en personeelszaken. Ook is er uitgebreid geprocedeerd over de impact van Covid op zakelijke  contracten”, vervolgt zij. “De juridische uitdagingen in de Nederlandse verzekeringssector zijn vrij beperkt geweest. Ons advocatenkantoor heeft niet veel zaken met betrekking tot de pandemie behandeld, simpelweg omdat de pandemie op het gebied van verzekeringen niet veel juridische uitdagingen heeft veroorzaakt. Het verzekeringsbedrijf werd natuurlijk zwaar getroffen, maar dit leidde niet tot ernstige (nieuwe) dekkingsproblemen”, aldus mevrouw Bordewijk.

“In heel Nederland zijn er tot nu toe slechts enkele verzekeringsrechtelijke procedures geweest waarin Covid-19 een rol heeft gespeeld, met name in de evenementenverzekeringsbranche.” Maar zij verwacht dat het aantal D&O-claims en het aantal claims onder kredietverzekeringen de komende maanden zal toenemen.Een belangrijke driver voor dit soort claims is het verwachte aantal faillissementen. “Hoewel het aantal faillissementen in Nederland in jaren niet zo laag is geweest, wordt een inhaalslag verwacht zodra het hoogtepunt van de crisis voorbij is en de steunmaatregelen van de overheid ten einde lopen. De verwachting is dat het aantal faillissementen dan zal toenemen”, legt ze uit. Een specifiek aandachtsgebied voor Nederlandse risico- en verzekeringsmanagers en verzekeraars is kredietverzekering. Net als elders in Europa heeft de Nederlandse overheid afgelopen voorjaar herverzekeringsdekking verleend aan de kredietverzekeringsmarkt, omdat de dekking verdampte vanwege mogelijk enorme schades.

In februari van dit jaar heeft de Nederlandse overheid haar steun aan de markt voor handelskredietverzekering verlengd tot 30 juni 2021. Het gegarandeerde maximumbedrag was € 12 miljard en gold voor eventuele uitgekeerde claims en mogelijke claims met betrekking tot leveringen die vanaf 1 januari hebben plaatsgevonden. 2020 tot en met 30 juni 2021.Nu de overheidssteun ophoudt, vreest Bordewijk dat dit grote gevolgen zal hebben.

“Als het draagvlak voor de kredietverzekeringsmarkt niet verder wordt uitgebreid, gaan kredietverzekeraars kredietlimieten intrekken. Met name kredietlimieten die vanwege de overheidssteun zijn aangehouden, lopen het risico te worden ingetrokken nadat de steun is beëindigd. Een ander effect zal hoogstwaarschijnlijk een verdere premieverhoging zijn. Al met al verwachten we een duidelijke toename van het (financiële) risico’, waarschuwt ze.